Executive coaching

Wij nemen samen met de leidinggevende zijn of haar reacties, gedragsmechanismen en overwegingen door. Waar zit de automatische respons? Waar zitten de aannames? Wat is het effect van het gedrag, en is het effect gewenst? Coaching door Tachles haalt het gedrag uit de onbewust aangeleerde overleefstrategie en brengt het in lijn met zelf geformuleerde nieuwe doelstellingen.

Solide of rigide
De opgave is om authentiek te blijven én zich kwetsbaar op te kunnen stellen, ondanks de verantwoordelijkheid voor ieders inkomen en de lange termijn. Hoe vind je de balans?

Ik of zij
Wie verandering nastreeft voor zijn organisatie, moet zelf ook veranderen. Waar staat de executive zélf met zijn of haar gedrag de gewenste verandering in de weg?

Eindverantwoordelijk, of ‘de baas’
De traditionele houding ‘baasje van alles’ past niet meer bij deze tijd. Zelfsturing faciliteren betekent eigenaarschap overdragen. Hoe houd je koers?

Helder of verhullend
Executives opereren in een politiek krachtenveld. Dat maakt verhullend taalgebruik vaak zeer functioneel. Toch roept men overal om ‘klare taal’. Bovendien nodigt vaagheid ook ruis en onveiligheid uit. Hoe trek je de lijn?

Resultaat:

  • Meer inzicht in het eigen gedrag;
  • Milder naar het eigen gedrag kunnen kijken;
  • Meer waardering voor zichzelf vinden;
  • Ruimte ontdekken voor passende reacties, geen reflexen.

Looptijd en belasting
Doorgaans neemt deze begeleiding 4 á 6 sessies van anderhalf uur, met 2 á 3 weken ertussen.

Een leider die zelf het gedrag toont
dat hij of zij in anderen wil zien.