Leiderschap voor Leidinggevenden

Leidinggeven is ingewikkeld. Het is continu laveren tussen collectieve doelstellingen en individuele behoeften; tussen overwicht houden en toegankelijk blijven; tussen visie uitzetten en flexibel blijven – tussen zichzelf blijven, en op zichzelf reflecteren…
Bovendien verandert de definitie van leiderschap deze jaren aanzienlijk. Leiders worden verwacht zelfsturing toe te laten en aan te moedigen; te faciliteren in plaats van delegeren. Hoe blijf je stevig, maar niet rigide – ondanks de druk, ondanks eventuele spanning?

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor leidinggevenden binnen organisaties op zowel strategisch als operationeel niveau. Het opleidingsniveau van de deelnemers is HBO of WO niveau. Belangrijk is dat de deelnemers over reflectief vermogen beschikken en nieuwsgierig zijn naar het effect van hun handelen op de werkcontext.

Inhoud

De opleiding bestaat uit 3 modules:

Module 1. Persoonlijk Leiderschap

Deze is nodig voor voorbeeldgedrag. Het vraagt bewustzijn van de eigen motieven en maakt het mogelijk daar verantwoordelijkheid voor nemen. Zo ontstaat vitaliteit, werkplezier, en effectief leiderschap aan anderen.

Duur uitvoering
 • 2 aaneengesloten dagen met avondprogramma

 

Programmaonderdelen
 • Leerdoelen deelnemers
 • Coping strategieën en patroonmatig gedrag
 • Innerlijke overtuigingen en patroonmatig gedrag
 • Communicatiepatronen en eigen voorkeurstijl
 • De eigen levenslijn als inspiratiebron
 • De eigen plek in de organisatie
 • Concrete instrumenten ten behoeve van de persoonlijke effectiviteit
 • 4 niveaus van communicatie
 • 4 succesfactoren voor communicatie in de functionele context
Werkwijzen
 • Praktijkgericht 80% – Theorie 20%
 • Gericht op diepgaand persoonlijk inzicht
 • Coaching door de trainer
 • Feedback aan elkaar
 • Oefenen met elkaar op basis van praktijk casuïstiek

 

Verankering in de werkcontext
 • Vormen intervisiegroepen die tussen de modules zonder begeleiding bij elkaar komen
 • Formuleren SMART huiswerk
 • Coachgesprek eigen leidinggevende

Module 2. Leidinggeven aan de individuele medewerker

Deze module is nodig om op individueel niveau de balans te vinden tussen 1) richting geven en 2) steunen/faciliteren.

Duur uitvoering
 • 2 aaneengesloten dagen met avondprogramma

 

Programmaonderdelen
 • Outputgericht leidinggeven – de managementtrechter
 • Balans sturen en coachen: de verschillende stijlen van leidinggeven
 • De 3 petten van de leidinggevende
 • Eigenaarschap: van wie is de ‘aap’?
 • Dynamieken in de relatie tussen leidinggevende en medewerker
 • Projectie en schaduw
 • Macht en onmacht: overdracht en tegenoverdracht
Werkwijzen
 • Praktijkgericht 80% – Theorie 20%
 • Gericht op diepgaand persoonlijk inzicht
 • Coaching door de trainer
 • Feedback aan elkaar
 • Oefenen met elkaar op basis van praktijk casuïstiek

 

Verankering in de werkcontext
 • Intervisiegroepen bijeenkomst na de module
 • Formuleren SMART huiswerk
 • Coachgesprek met eigen leidinggevende

Module 3. Leidinggeven aan resultaatverantwoordelijke teams

Deze module is een voorwaarde om de verbinding binnen teams te faciliteren en om het vermogen van het team te stimuleren: om samen te werken, te leren, innoveren en te vernieuwen.

Duur uitvoering
 • 2 aaneengesloten dagen met avondprogramma

 

Programmaonderdelen
 • Outputgericht leidinggeven – de managementtrechter
 • Team ontwikkelfases
 • Leerdoelen deelnemers
 • Outputgericht leidinggeven
 • Teamontwikkelfases en teamcompetenties per fase
 • Systeemdenken als perspectief in het waarnemen
 • Stijl van leidinggeven per teamfase
 • Omgaan met spanning en conflict in het team
 • Het team verantwoordelijk maken: interveniëren als teamcoach
Werkwijzen
 • Praktijkgericht 80% – Theorie 20%
 • Gericht op diepgaand persoonlijk inzicht
 • Coaching door de trainer
 • Feedback aan elkaar
 • Oefenen met elkaar op basis van praktijk casuïstiek

 

Verankering in de werkcontext
 • Intervisiegroepen bijeenkomst na de module
 • Formuleren SMART huiswerk
 • Coachgesprek met eigen leidinggevende
Intervisiegroepen

Om de lerende peer group te versterken en de duurzame samenwerking of verbinding tussen leidinggevenden over de afdelingen heen te helpen versterken, is het goed om intervisiegroepen te vormen. In de intervisiegroepen wordt tussen de modules door eenmaal bij elkaar gekomen. Casuïstiek uit de praktijk zal tijdens deze bijeenkomsten besproken worden en getoetst worden aan de individuele ontwikkeling van de leidinggevenden zelf.

Individuele coachgesprekken

Voor de inbedding van het geleerde in het werk is het aan te bevelen tussen de modules coachgesprekken te laten plaatsvinden binnen de organisatie. Het meest krachtige is wanneer elke leidinggevende laag meteen kan oefenen met de mensen waaraan zij leidinggeven. De deelnemers van elke groep zoeken coaching van de laag die hen voorging in het doorlopen van het programma – hun direct leidinggevende, bijvoorbeeld: zorgmanagers bij directieleden

Studiebelasting en doorlooptijd

Elke module bestaat uit 2 aaneengesloten dagen en een avondprogramma en een overnachting. Tussen de modules passen deelnemers de geleerde werkwijzen en gedrag toe in hun werk. Buiten de training hebben zij coachingsgesprekken met hun direct leidinggevende. Met peers komen zijn bijeen in intervisie groepen waar leren van en met elkaar centraal staat. De modules worden om de twee maanden gegeven.

Studiebelasting

De totale studiebelasting bestaat uit 17 dagdelen per deelnemer. Additionele coachgesprekken met de leidinggevende zijn daarbij niet meegerekend.

Totale Doorlooptijd

De totale doorlooptijd van deze opleiding is ongeveer 6 maanden.