fbpx

Opleiding ‘Interveniëren met Impact’

Hoe doe je interventies die duurzaam zijn met een optimale impact in organisaties en teams? Dat is de belangrijkste vraag in deze opleiding. Middels systeemdenken en systemisch werken onderzoeken we hoe ontwikkel-, of verandervraagstukken het meest effectief kunnen worden aangevlogen.

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor alle leidinggevenden, interne en externe adviseurs, projectmanagers, en andere professionals. Iedereen die werkelijk verschil wil maken omdat ze in staat zijn de onderstroom zichtbaar en bespreekbaar te maken, en vanuit dat inzicht interventies kunnen inzetten die werken. Deze leergang is CRKBO-geregistreerd.

Het opleidingsniveau van de deelnemers is HBO of WO. Belangrijk is dat een deelnemer over reflectief vermogen beschikt en nieuwsgierig is naar het effect van zijn handelen op de werkomgeving.

 

De opleiding leert deelnemers:

 • zichzelf als instrument in te zetten om de onderstroom bespreekbaar te maken passend bij de ontwikkelfase van de afdeling, het team, of het individu waarmee ze werken
 • over de universele ontwikkelfasen en bijbehorende gedrag van systemen; vooral organisaties en teams
 • over het systeemdenken en hoe dit te gebruiken in het kijken naar organisaties, organisatieonderdelen en teams
 • waarnemen met de systeembril op als basis voor een geslaagde interventie
 • wat systemische wetten zijn en hoe systemisch waar te nemen

Opbouw programma

De opbouw van het programma bestaat uit 2 modules van 2 aaneengesloten dagen en een terugkomdag.

Module 1: De professional als instrument

 • Vlucht- en vechtstrategieën
 • Succesfactoren voor een succesvolle interventie
 • Leerdoelen en focus
 • Systeemdenken en kijken naar patronen in systemen

Module 2: Interveniëren en eigenaarschap

 • Interveniëren in een systeem in de vluchtfase
 • Universele dynamieken in de onderstroom
 • Conflicten en onderhuidse spanning
 • Systemische wetten en kijken naar het team in haar context
 • Autoriteitsconflicten en leiderschap

Werkwijze

Parallel aan de inhoudelijke opleiding en individuele begeleiding van de deelnemers in de groep, wordt de groep deelnemers door de opleider gefaciliteerd in hun eigen ontwikkeling tot lerende groep. Hoe verder de groep in haar ontwikkeling groeit, hoe groter de individuele leeropbrengst van de individuele deelnemer. Alle theorie is meteen in de hier & nu waarneembaar.

De verhouding theorie en praktijk is ongeveer 20% – 80%. We werken aan de hand van de interactie in de groep zelf, praktijkvragen en voorbeelden van de deelnemers om de theorie meteen praktisch toepasbaar te maken.

Terugkomdag

Het doel van de terugkomdag is om de deelnemers te ondersteunen bij hun opgedane ervaring in de praktijk. Middels supervisie, intervisie en plenair oefenen verdiepen we de leerervaring en de vaardigheden. De praktijk casuïstiek van de deelnemers is leidend.

Huiswerk

De deelnemers wordt gevraagd reflectieverslagen te maken na elke module. Wij adviseren twee boeken mee te nemen in het curriculum van de opleiding en zullen concreet twee titels aanraden die de inhoudelijke opleidingsstof ondersteunen.