Teamcoaching en Begeleiding

Team-coaching door Tachles verschilt van veel andere team-gerichte sessies omdat de Tachles-coach in de eerste plaats kijkt naar ‘het geheel’, niet naar de individuen. Vanuit het systeemdenken zien wij elk team als een levend mechanisme, met een eigen karakter en eigen ‘totaal-gedrag’.

Wat is een gezond team?

Een goed functionerend team is voor iedereen een plezier om in te werken. In zo’n team is alle energie beschikbaar voor de beoogde taak en het beoogde resultaat. In zo’n team gaat geen energie verloren aan ‘gedoe’. In zo’n team zijn leden zich bewust van hun eigen gedrag, en zien ze de effecten daarvan op de resultaten van het team zelf en op de rest van de organisatie.

In zo’n team sluit de stijl van leidinggeven aan bij de teamvolwassenheid; in zo’n team nemen de leden verantwoordelijkheid voor hun inhoud, hun procedures en hun processen. Was het altijd maar zo! Effectief samenwerken met elkaar is een uitdaging. Zeker in tijden van transformatie en crisis. Het gevolg is een suboptimaal resultaat en weinig voldoening voor de betrokken teamleden en de leidinggevende.

Duurzame interventies vanuit het systeemdenken

De wetten of patronen die in een team gelden, zijn sterker dan individuele intenties tot gedrag. Daarom gedragen individuele teamleden zich in het team vaak anders dan erbuiten. Gedrag in een team zegt in eerste instantie iets over het gehele team, en in tweede instantie iets over het individu. Wanneer wij het hele team leren kijken naar het totaal van hun gedrag en de effecten daarvan op de output, komt er ruimte om ook als collectief te leren. ‘Niets is alleen maar persoonlijk’ is daarbij een belangrijk uitgangspunt.

Duurzaam resultaat; patronen doorbreken

Het is essentieel voor een team dat de leden alle informatie die ze onderling uitwisselen, kunnen horen en integreren. Veel informatie is echter niet expliciet. Een beter team begint dus met een bewustwording: de interactiepatronen zien die in het team spelen en die in het dagelijks functioneren leiden tot suboptimale resultaten.

Ineffectieve interactiepatronen leiden tot spanning in de onderstroom van het team. Wanneer een team dit ‘gedoe’ leert doorzien en bespreekbaar maakt, en het bovendien leert vóór te zijn, krijgen alle leden de instrumenten in handen om veel hechter en in meer vertrouwen met elkaar te werken.

Ineffectieve communicatie maakt dan duurzaam plaats voor een swingend, gezond team!