Opleidingen & Teamtrajecten

In 2019 zijn we begonnen met het aanbieden van open opleidingen voor iedereen die vanuit het systeemdenken en systemisch kijken wil kunnen interveniëren in organisatiesystemen. We hebben de Workshop Systemisch Interveniëren  voor een gedegen eerste indruk. We hebben Interveniëren met Impact en Interveniëren voor Leiders voor die professionals die vanuit inzicht in de zogenaamde ‘onderstroom’ functionele interventies willen doen die de organisatie versterken omdat ze belemmerende patronen doorbreken.
Deze materie vraagt blijvende reflectie en oefening. Voor de deelnemers die een leergang bij Tachles gevolgd hebben bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan een Doorgaande Lerende Supervisiegroep.

Doorgronden van Taaksystemen

Deze verkorte opleiding leert je taaksystemen als geheel waarnemen en doorgronden. Je krijgt zicht op hoe de onderstroom werkt, welke krachten hier actief zijn en wat het effect is op de leden en op jou. Je leert de ontwikkelfasen van taaksystemen herkennen in de praktijk zodat je met je interventie aansluit bij wat het systeem nodig heeft. Je leert -als voorbeeld voor alle leden- je stem functioneel inbrengen in plaats van te zwoegen of te zwijgen.

Meer informatie

Interveniëren met Impact

Om werkelijk verschil te kunnen maken in je team, afdeling of gehele organisatie, is het belangrijk om inzicht te krijgen in wat er zich onder de oppervlakte afspeelt. Interveniëren met impact biedt professionals handvatten om deze onderstroom zichtbaar en bespreekbaar te maken. Met dit inzicht worden interventies ingezet die effect hebben. Deze opleiding laat zien hoe.

Meer informatie

Lerende Supervisiegroep

Tachles biedt met de lerende Supervisiegroep voor Interventionisten alle oud deelnemers van Interveniëren met Impact een platform om te blijven investeren in de eigen professionele ontwikkeling. We werken 4 x per jaar 1 dag met elkaar samen om onze vaardigheden als interventionist aan te scherpen en onze inzichten in systeemdynamieken ter verbreden en te verdiepen.

Meer informatie

Teamtraject

Met onze teamtrajecten gaan we een stap verder dan traditionele teamcoach-trajecten: we leiden het team als geheel op een duurzame manier op. Het effect? Meer rendement en duurzaam leren.

Teamcoaching is onderdeel van het traject, naast het opleiden van het team als geheel. Hiermee stellen we het team in staat om in de toekomst continu de eigen ontwikkeling te blijven monitoren en de resultaten te blijven optimaliseren vanuit diepgaand inzicht en begrip voor de groepsdynamiek.

Meer informatie

Teamspiegel

De resultaatgerichtheid in het team stimuleren? In één middag zicht op de interactiepatronen in je team? Wil je een doorkijk naar hoe je ‘quick wins’ in de effectiviteit van de teamsamenwerking zou kunnen bereiken? Met een Team Spiegel sessie zet het team de eerste belangrijke stap richting effectievere samenwerking.

Meer informatie