Interveniëren met Impact

Als hárder werken niet de oplossing is

Je bent ervaren in het begeleiden van samenwerkingsprocessen in organisaties. Je bent teamcoach, leidinggevende, HR professional of consultant: kortom interventionist in taaksystemen. Het doel is steeds het taaksysteem te faciliteren in het ontwikkelen van de samenwerking en autonomie zodat met plezier de beste resultaten gehaald worden. Je hebt al veel geïnvesteerd in je eigen ontwikkeling en bent klaar om jouw expertise naar een hoger niveau te tillen. Van medior naar senior niveau. Je zoekt daarmee naar een perspectief dat jou helpt veel meer rendement uit je interventies te halen. Je wilt van maximale waarde zijn voor jouw opdrachtgevers of de organisatie waarin je werkt. Je weet dat harder werken hierin niet het antwoord is. Je bent daarin nieuwsgierig naar systeemdenken en systemisch kijken als perspectief om de dynamiek in een organisatie te doorgronden en functioneel te beïnvloeden.

Waarin onderscheid de senior interventionist zich van de medior:

 • Groepsdynamiek kunnen doorgronden en herkennen: Het is belangrijk dat je leert hoe taaksystemen zich bewegen. Deze beweging en ontwikkeling van taaksystemen kent een eigen logica en tempo. Hoe meer je die herkent en begrijpt, hoe zelfverzekerder, trefzekerder en rustiger je kunt interveniëren: ook als het spannend wordt.

 

 • Jezelf als representant kunnen waarnemen: Een taaksysteem is iets anders dan een optelsom van de individuele leden. Als je jezelf leert waarnemen als representant van het systeem als geheel, ga je interventies doen die naadloos aansluiten bij de dynamiek van het systeem. Dit geldt overigens voor álle betrokkenen. Iedereen heeft deze informatie tot zijn beschikking. Het leren gebruiken van deze informatie is een belangrijke vaardigheid voor alle betrokkenen. Als interventionist geef je het voorbeeld en creëer je de ruimte voor alle leden om zichzelf als representant van het taaksysteem waar te nemen. Dit geeft een boost aan de effectiviteit in het taaksysteem.

 

 • Stevig referentiekader voor effectieve samenwerking: Het is belangrijk dat je effectieve samenwerking in de kiem herkent. Als de onderlinge verbinding tussen de leden groeit, groet ook de effectiviteit in het behalen van de resultaten. Dit proces moet je herkennen om het verder te verstevigen met je interventies.

 

 • Alleen contracten die echt verschil maken: Er is veel ervaring en expertise van taaksystemen nodig om alleen dát aanbod te doen waarvan je zeker weet dat het verschil gaat maken in de organisatie als geheel. ‘U vraagt wij draaien’ levert nooit die impact die de organisatie werkelijk verder helpt. De senior interventionist is zelf dusdanig autonoom dat het aanbod het taaksysteem werkelijk helpt te groeien in autonomie en effectiviteit. Of dat nu een individu, team, afdeling of organisatie als geheel is.
Maaike Kruse (Directeur HR Hogeschool Arnhem Nijmegen):
Tijdens deze training leer je door een andere bril naar (groeps)processen te kijken in het hier en nu en daar een interventie op te doen zonder oordeel. Heel waardevol!

Als je besluit de leergang Interveniëren met Impact te volgen, stap je in een intensief leertraject. Opleidingsdagen, supervisie, intervisie en individuele coaching maken deel uit van het programma. Het resultaat is dat je met vertrouwen en ontspannen taaksystemen in ontwikkeling weet te krijgen waardoor het best mogelijke -gezamenlijke- resultaat gehaald wordt. Succesvol interveniëren vraagt van jou dat je bereid bent je persoonlijk leiderschap te nemen als basis voor leiderschap in samenwerking. Je fungeert hiermee als voorbeeld voor alle leden van het taaksysteem waarmee je werkt.

Vraag een vrijblijvend verkenningsgesprek aan

Opleiding

De opleiding Interveniëren met Impact is gecertificeerd door het ST!R. Wanneer de opleiding succesvol wordt afgerond, is het mogelijk om je als teamcoach aan te melden bij het register Erkende Teamcoaches van het ST!R.

NIP Psychologen kunnen 45 studiepunten ontvangen na deelname aan de opleiding.

Fundament onder de opleiding is het systeemdenken en systemisch kijken. We richten ons op het geheel (het team, afdeling of organisatie) en de patronen van gedrag. Veel minder op de afzonderlijke onderdelen (de individuen of sub teams). Wel koppelen we de psychologie van het individu aan die van het taaksysteem zodat individueel gedrag begrijpelijk wordt in de context van het taaksysteem als geheel.

Middels de 4 Interventiezones koppelen we bovenstroom en onderstroom dusdanig aan elkaar, dat ze in de praktijk het fundament vormen onder interventies met impact.

In de bovenstroom ligt de focus op doelen, resultaten en rollen. De onderstroom gaat over die onderliggende krachten die het lastig of juist gemakkelijk maken om met elkaar de doelen of resultaten te bereiken. Interactiepatronen, gevoelens, gedachtes, fysieke sensaties en de geschiedenis van een taaksysteem behoren tot het domein van de onderstroom: ze zijn bepalend voor de effectiviteit, maar zijn meestal onbesproken.

Je leert jezelf als instrument in te zetten om de onderstroom bespreekbaar te maken. Je bekwaamt je in het observeren van de – vaak lastig opmerkbare – patronen van de onderstroom. Je oefent met deze op een constructieve manier aan de orde te stellen en wordt vaardig in het doen van interventies. De beschikbare energie komt vrij en kan gericht worden op de doelstelling van het team, de afdeling of organisatie als geheel.

Pieter Barten (Programmacoach KenHem Community) :
De opleiding is wat mij betreft echt een aanrader voor iedereen. Het geeft je enorm veel inzichten en handvatten om te interveniëren, en als team goed te kunnen functioneren. Het is daarnaast een erg goede mix tussen theorie en praktijk.

4 Interventiezones: Je leert de 4 interventiezones effectief toepassen in de praktijk. Hiermee leer je in zowel de ‘bovenstroom’ als de ‘onderstroom’ welke interventies het grootste rendement opleveren. Je leert hierin:

 • Heldere kaders scheppen als basis voor eigenaarschap bij het taaksysteem
 • Jezelf als instrument te gebruiken voor de beste interventies
 • Ineffectieve interactiepatronen herkennen, benoemen en doorbreken.
 • Effectieve interactiepatronen aanreiken aan het taaksysteem.

 

Fases Taaksysteem ontwikkeling: Je leert hoe een taaksysteem zich ontwikkelt. je leert welke competenties in elke fase de basis bieden voor ontwikkeling naar de volgende fase. Je leert bovendien hoe jij de ontwikkeling van die competenties faciliteert vanuit je  professionele of leidersrol.

 

Systemisch kijken: Je leert diep in de onderstroom verkennen welke dynamieken spelen aansluitend bij de systemische principes. In de praktijk leer je daarmee vragen stellen die het taaksysteem helpen bij het doorgronden van de eigen interne dynamiek. Zonder een opstelling te doen, leer je wel de kracht van systemisch kijken gebruiken in je interventies.

 

Het effect is dat je met vertrouwen en rust -vanuit contact- weet welke interventies het taaksysteem in ontwikkeling helpen ten gunste van het beste gezamenlijke resultaat.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor ambitieuze en ervaren Teamcoaches, Organisatiecoaches, Agile en Lean coaches, HR professionals, en Leiders die werken in-, en met taaksystemen. Het doel is steeds om het hoogst mogelijke rendement uit samenwerking te faciliteren.

Je bent ervaren en je wil jouw expertise tot op senior niveau inzetten in de organisaties waarin of waarmee je werkt.

Je bent nieuwsgierig en reflecteert van nature graag op jezelf en processen die je waarneemt in taaksystemen. Instapniveau is HBO+ werk en denkniveau.

De opleiding is geaccrediteerd door het ST!R en voor A&O psychologen door het NIP voor 45 studiepunten.

Vraag een vrijblijvend verkenningsgesprek aan

Onderdelen programma

 • 4 Opleidingsmodules. Elke module duurt twee aaneengesloten dagen. De modules zijn om de 8 weken gepland
 • 3 Intervisie en oefensessies met een leerteam uit de opleiding
 • 4 Individuele coachsessies met de opleider vanuit Tachles
 • Individuele ondersteuning bij lastige situaties
 • Reader met alle theorie uit de opleiding ter naslag
 • 4 Online supervisiesessies tussen elke twee modules in, en na de laatste module
 • Optioneel: afsluitend assessment en eindwerkstuk

Module 1: Jij als instrument en spiegel van het systeem


De lerende opleidingsgroep krijgt vorm en is de basis om alle theoretische kaders direct zichtbaar te maken.  Men ervaart direct in de praktijk hoe een systeem werkt en wat de invloed is van de groep in de eerste fase van ontwikkeling op ons als deelnemer. Onze ervaring is van groot belang voor een interventie met impact. Daarnaast werken we met de praktijk casuïstiek van alle deelnemers.

Theoretische kaders

 • Systeemdenken
 • 4 Interventiezones
 • Systeem ontwikkelfasen
 • Het lichaam als spiegel van de groep
 • Interventie techniek

Module 2: Interveniëren in het Systeem


De focus ligt nu op de onderstroom en hoe deze zichtbaar en bespreekbaar te maken. We oefenen met de techniek om de groep te laten leren. Als een groep gaat zien wat het effect is van de interactiepatronen op het resultaat, ontstaat er ruimte voor ontwikkeling. Universele dynamieken in systemen krijgen steeds concreter vorm. We werken aan de hand van cases uit de praktijk en de dynamiek van de groep zelf.

Theoretische kaders

 • Snel oplossen óf investeren in een lerende groep
 • Universele communicatiepatronen rondom macht
 • Projectiemechanismen en overdrachtsfenomenen
 • Hanteren van onderhuidse spanning en frustratie

Module 3: Systemisch kijken – dieper in de onderstroom


De persoonlijke plek, de functionele plek, gedoe rondom ‘plek’ zorgt vaak voor disbalans in de organisatie. Het gaat ten koste van de resultaten. We zoomen in op de vier systemische principes en leren zien hoe effectief te interveniëren zónder perse een opstelling te maken.

Theoretische kaders

 • Systemische principes
 • Aangeboden plek en Functionele plek

Module 4: Integratie en Verdieping


Tijdens de laatste module staat de integratie tussen Systeemdenken en de Systemische principes centraal. We verdiepen de vaardigheden in het interveniëren op basis van beide invalshoeken. De theorie krijgt meer betekenis door de opgedane ervaring in de praktijk en kan daar waar nodig verdiept en verbreed worden.

Intervisie in Leerteams

Tijdens de eerste module verdeelt de groep zich in 2 leerteams. Tussen de modules door fungeren deze leerteams als veilige oefenplek en intervisieplatform.

Coachgesprekken met Tachles opleider

Gedurende het opleidingstraject worden 4 individuele coachgesprekken ingepland. Tijdens deze gesprekken wordt je door de opleider van de leergang gecoacht op persoonlijke thema’s zodat je in de praktijk jezelf stevig en met vertrouwen manifesteert in de rol van interventionist.

Parallel aan de individuele begeleiding van de deelnemers wordt de groep gefaciliteerd in de ontwikkeling als ‘lerende groep’. De groep is de plaats waar we systeemdenken direct in de praktijk van de groep toepassen. Hoe verder de groep in haar ontwikkeling groeit, hoe groter de leeropbrengst van de individuele deelnemer.

De verhouding theorie vs. toepassen is ongeveer 20% – 80%. We gebruiken de theorie in de groep, deze gaat daardoor direct leven en raakt stevig verankerd.

Het is mogelijk de leergang af te sluiten met een assessment. Wanneer je gebruik wil maken van dit aanbod vragen we je uiterlijk 8 weken na de laatste opleidingsdagen video opnames en een eindwerkstuk in te leveren bij de Tachles opleider. Nadat de opleider het materiaal geëvalueerd heeft, spreken jullie de inhoud van het werkstuk en de videofragmenten samen door tijdens een evaluatie gesprek.

Interesse? Meld je direct aan via onderstaand formulier!

Praktische Informatie:

 • Doorlooptijd opleiding: 8 maanden
 • Plaats: Leusden

Interveniëren met Impact 3:

Module 1: 22 & 23 juni

Module 2: 7 & 8 september

Module 3: 16 & 17 november

Module 4: 11 & 12 januari 2021

 

Online Mastermindsessies voor supervisie en intervisievragen van 20:00 – 22:00 uur:

25 augustus 2020

6 oktober 2020

1 december 2020

23 februari 2021

Interveniëren met Impact 4:

Module 1: 7 & 8 december

Module 2: 1 & 2 februari 2021

Module 3: 29 & 30 maart 2021

Module 4: 31 mei & 1 juni 2021

 

Online Mastermindsessies voor supervisie en intervisievragen van 20:00 – 22:00 uur:

14 januari 2021

9 maart 2021

6 mei 2021

29 juni 2021

Interveniëren met Impact 5:

Module 1: 1 & 2 maart 2021

Module 2: 10 & 11 mei 2021

Module 3: 5 & 6 juli 2021

Module 4: 6 & 7 september 2021

 

Online Mastermindsessies voor supervisie en intervisievragen van 16:00 – 18:00 uur:

22 april 2021

17 juni 2021

23 september 2021

19 oktober 2021

Interveniëren met Impact 6:

Module 1: 13 & 14 september 2021

Module 2: 8 & 9 november 2021

Module 3: 10 & 11 januari 2022

Module 4: 7 & 8 maart 2022

 

Online Mastermindsessies voor supervisie en intervisievragen van 20:00 – 22:00 uur:

14 oktober 2021

9 december 2021

10 februari 2022

5 april 2022

Interveniëren met Impact 7:

Module 1: 13 & 14 december 2021

Module 2: 7 & 8 februari 2022

Module 3: 11 & 12 april 2022

Module 4: 13 & 14 juni 2022

 

Online Mastermindsessies voor supervisie en intervisievragen van 16:00 – 18:00  uur:

13 januari 2022

10 maart 2022

19 mei 2022

5 juli 2022 (van 15:00 – 17:00 uur)

Aanmeldformulier:

Na ontvangst van het aanmeldformulier, wordt contact opgenomen voor een intakegesprek.
 

 

Reviews:

“Deze training doet wat het belooft. Je leert herkennen waarom transities vastlopen, ook als iedereen mee lijkt te werken. Maar vooral leer je wat je hieraan zou kunnen doen. Een aanrader voor elke leidinggevende met veranderambitie. “

“De training heeft me geholpen om inzcht te krijgen in mijn eigen patronen en valkuilen. Door de training heb ik mezelf en mijn vluchtgedrag beter leren herkennen waardoor ik mezelf effectiever kan inzetten binnen de organisatie.”

“De training heeft mij geleerd vanuit het systeemdenken waar te nemen en te benoemen wat je ziet en voelt om daarmee inzichtelijk te maken wat belemmerende patronen zijn. En dat dit al de eerste stap is om deze patronen te doorbreken. Daarnaast weet ik nog beter wat mijn eigen (vertrouwde) patronen zijn en hoe deze te ‘verduren’ en daarmee positief te benutten voor het gezamenlijk resultaat.”

“Een bijzonder toepasbare training, die je scherper leert kijken naar je eigen systemen, en daarmee ook naar je eigen rol en invloed in heel veel situaties. Zeer toepasbaar, mits je openstaat voor metacommunicatie en jezelf wilt inzetten als instrument in plaats van leidend voorwerp.”

“Deze training leert je anders kijken naar teams en geeft praktische handvatten om teams verder te brengen”.

“Ik heb de training als erg waardevol ervaren, omdat het heel praktijkgericht is en je tijdens de trainingsdagen leert in het moment te zijn, je gevoel te plaatsen en daar in groepsverband naar te handelen. Het leert je je eigen lichaam te gebruiken als instrument om groepen in beweging te krijgen”.

“Een mooie en interessante maar ook intensieve training die je aanzet tot anders kijken naar het hier en nu, zowel ten aanzien van groepsdynamieken als ook je eigen rol en gedrag daarin. Alvorens te starten is het goed je te realiseren dat training je raakt in de kern van je zijn; je bent zelf het instrument dat ingezet wordt, met alle bagage, zienswijze en ervaring die je inmiddels hebt opgebouwd en met je meeneemt. Goede afwisseling tussen theorie en praktijk/oefenen, in afwisselende werkvormen. Prettige trainster met een directe en heldere vorm van communiceren”.

lk kijk met veel plezier terug op de doorlopen training en de opgedane inzichten en ervaringen met mijn collega’s onder deskundige begeleiding van Jobbeke”.

 “Mooie training met een systemische benadering die stimuleert om je “onderbuikgevoel” in te zetten als je een interventie uitvoert”.

“lk vond het een waardevolle training! Met impact op mijn inzet als adviseur, procesbegeleider, coach binnen teams”.