Interveniëren met Impact

Zonder verlies aan energie, optimaal rendement uit samenwerking halen.
Het effect?
 • Optimaal teamresultaat
 • Plezier in de samenwerking
 • Met zelfvertrouwen werken met teams
Dat zijn de grootste opbrengsten van de opleiding Interveniëren met Impact.
Veel Teamcoaches, trainers, HR professionals en leidinggevenden zoeken naar manieren om zelf minder hard te werken en tóch meer resultaat te behalen met het team. Dit is bijna altijd mogelijk, maar gaat uiteraard niet vanzelf.

Meestal levert samenwerken niet het gewenste resultaat

Hoeveel kost ineffectieve samenwerking?

 • Het kost tijd
 • Het kost geld
 • Het kost resultaat
 • Het kost gemotiveerde medewerkers.

De meeste leiders en professionals gaan hard werken om de boel in beweging te krijgen. Zonder het gewenste resultaat.

Het faciliteren van resultaatgerichte teams of andere taakgroepen is iets anders dan het leiden van individuen. Het vraagt dat je kunt kijken naar het team als eigen entiteit, een levend wezen. Het team eigen ontwikkelstadia en gedragingen die horen bij deze stadia. Wist je bijvoorbeeld dat feedback een vaardigheid is die een team pas in een gevorderd ontwikkelstadium écht kan integreren? Zonde toch van al die feedbacksessies die in het moment plezierig waren (of niet) maar op de lange termijn weinig opleverden? Het systeem was er feitelijk nog niet klaar voor. Je kunt het vergelijken met een mens dat eerst moet leren kruipen voor het kan lopen. Er zit een logische volgorde in de vaardigheden die geïntegreerd kunnen worden. Zo werkt het voor taaksystemen (teams, projectgroepen enzovoorts) ook.

Roep om samenwerking neemt toe

Wordt de druk op de teamprestatie in jouw bedrijf steeds groter maar werken jullie vooral langs elkaar heen in plaats van met elkaar? Wordt er wel gesproken van ‘zelfsturing’ en ‘verantwoordelijkheden laag in de organisatie leggen’ maar is hier te weinig van zichtbaar in de praktijk? In een organisatie zorgen zaken als roddels, irritaties, inefficiëntie en besluiteloosheid voor het verlies van resultaat en visie. En dat terwijl de winst uit samenwerking steeds belangrijker is voor de resultaten van de organisatie als geheel.

Het kan wél!

Gelukkig is een optimale samenwerking haalbaar. Het vraagt een serieuze en continue investering in termen van tijd, toewijding en geld. Met als effect een tienvoudige verbetering van de resultaten en het werkplezier. Teams kunnen niet alleen leren mét elkaar, maar ook van elkaar.

Dit gebeurt echter niet vanzelf en het vraagt vakmanschap van de betrokkenen. Het vraagt kennis van hoe menselijke taaksystemen opereren als geheel. Een team is immers niet hetzelfde is als een verzameling individuen!

Vraag een vrijblijvend verkenningsgesprek aan

Over taaksystemen

 • Je leert hoe je de ‘onderstroom’ effectief adresseert in het team
 • Je weet welke kaders aanwezig moeten zijn om taakgerichte focus aan te brengen in het team
 • Je weet wat nodig is om samen het beste besluit mogelijk te nemen
 • Je weet hoe je eindeloze teamgesprekken productief kan maken
 • Je hebt geleerd hoe je het team zelfsturend en reflecterend ten opzichte van een taak kan maken
 • Je weet hoe je het team in de actiestand helpt
 • Je snapt waarom feedbackregels meestal zinloos zijn
 • Je weet nu dat angst, spanning en agressie goed nieuws zijn in relatie tot teamontwikkeling
 • Je snapt hoe projectieve processen tussen mensen werken en hoe ze effect hebben op de samenwerking
 • Je weet hoe je met aannames en projecties kunt werken in het systeem

 

Over jezelf in contact met het taaksysteem

 • Je hebt je eigen automatische impulsen in de verschillende ontwikkelfasen van taaksystemen leren kennen
 • Je kunt je onderliggende irritatie functioneel bespreekbaar maken (t.d.v. resultaat)
 • Je hebt geleerd hoe je je eigen ongeduld en frustratie kunt gebruiken in plaats van te moeten verduren of uitleven
 • Je hebt ervaren wanneer gedogen soms beter werkt en wanneer je dit niet moet doen
 • Je hebt ervaren waarom alles persoonlijk maken ten kosten gaat van de effectiviteit
 • Je hebt geleerd te kijken naar het team als geheel

 

Dieper de onderstroom in

 • Je weet hoe je zonder één ‘opstelling’ te doen vragen kunt stellen die inzicht geven en impact hebben op het systeem
 • Je leert kijken naar patronen in organisaties vanuit systemische dynamieken
 • Je leert verstrikkingen in energie herkennen in organisaties als ingang voor impactvolle systemische interventies

Wat levert het de organisatie op?

 • Groei: resultaten optimaliseren
 • Voldoening: we leveren topprestaties samen!
 • Persoonlijke ontwikkeling van de leden
 • Teamspirit: ontzettend veel plezier met elkaar

Doelgroep

Iedereen die dagelijks bezig is resultaten te optimaliseren in organisaties door procesinterventies. Je bent leidinggevende, adviseur, arbeids- en organisatiepsycholoog, consultant, HR-business partner, trainer, projectmanager of coach.  Je bent nieuwsgierig en in staat te reflecteren op jezelf en systeemprocessen.

De opleiding is geaccrediteerd voor A&O psychologen door het NIP voor 45 studiepunten.

Vraag een vrijblijvend verkenningsgesprek aan

Opleiding

Fundament onder de opleiding is het systeemdenken en systemisch kijken. We richten ons op het geheel (het team, afdeling of organisatie) en de patronen van gedrag. Veel minder op de afzonderlijke onderdelen (de individuen of sub teams),

Inzicht in het systeem maakt duidelijk wat een afdeling, team of individu als geheel nodig heeft om ontwikkeling op gang te brengen. Vaak is dat een wezenlijk andere interventie dan de vraag in de bovenstroom of de oppervlakte.

In de bovenstroom ligt de focus op doelen, resultaten en rollen. De onderstroom gaat over die onderliggende krachten die het lastig of juist gemakkelijk maken om met elkaar de doelen of resultaten te bereiken. Denk aan relaties, gevoelens, de geschiedenis van het team/de organisatie, de interactie tussen de leden van het systeem, enzovoorts.

De professional leert zichzelf als instrument in te zetten om de onderstroom bespreekbaar te maken. Je bekwaamt je in het observeren van de – vaak lastig opmerkbare – patronen van de onderstroom. Je oefent met deze op een constructieve manier aan de orde te stellen en wordt vaardig in het doen van interventies. De beschikbare energie komt vrij en kan gericht worden op de doelstelling van het team, de afdeling of organisatie als geheel.

Vraag een vrijblijvend verkenningsgesprek aan

Onderdelen programma

 • 4 opleidingsmodules. Elke module duurt twee aaneengesloten dagen. De modules zijn om de 4 tot 6 weken gepland
 • 3 oefensessies met een leerteam uit de opleiding
 • 2 individuele coachgesprekken met de opleider vanuit Tachles
 • 3 overlegmomenten (individueel) voor ondersteuning bij lastige situaties
 • Reader met alle theorie uit de opleiding ter naslag
 • Toegang tot online Mastermindsessies voor supervisie en intervisievragen

Module 1: Jij als instrument en spiegel van het systeem


De lerende opleidingsgroep krijgt vorm en is de basis om alle theoretische kaders direct zichtbaar te maken.  Men ervaart direct in de praktijk hoe een systeem werkt en wat de invloed is van de groep in de eerste fase van ontwikkeling op ons als deelnemer. Onze ervaring is van groot belang voor een interventie met impact. Daarnaast werken we met de praktijk casuïstiek van alle deelnemers.

Theoretische kaders

 • Systeemdenken
 • 4 Succesfactoren voor een Interventie met Impact
 • Systeem ontwikkelfasen
 • Het lichaam als spiegel van de groep
 • Interventie techniek

Module 2: Interveniëren in het Systeem


De focus ligt nu op de onderstroom en hoe deze zichtbaar en bespreekbaar te maken. We oefenen met de techniek om de groep te laten leren. Als een groep gaat zien wat het effect is van de interactiepatronen op het resultaat, ontstaat er ruimte voor ontwikkeling. Universele dynamieken in systemen krijgen steeds concreter vorm. We werken aan de hand van cases uit de praktijk en de dynamiek van de groep zelf.

Theoretische kaders

 • Snel oplossen óf investeren in een lerende groep
 • Universele communicatiepatronen rondom macht
 • Projectiemechanismen en overdrachtsfenomenen
 • Hanteren van onderhuidse spanning en frustratie

Module 3: Systemisch kijken – dieper in de onderstroom


De persoonlijke plek, de functionele plek, gedoe rondom ‘plek’ zorgt vaak voor disbalans in de organisatie. Het gaat ten koste van de resultaten. We zoomen in op de vier systemische principes en leren zien hoe effectief te interveniëren zónder perse een opstelling te maken.

Theoretische kaders

 • Systemische principes
 • Aangeboden plek en Functionele plek

Module 4: Integratie en Verdieping


Tijdens de laatste module staat de integratie tussen Systeemdenken en de Systemische principes centraal. We verdiepen de vaardigheden in het interveniëren op basis van beide invalshoeken. De theorie krijgt meer betekenis door de opgedane ervaring in de praktijk en kan daar waar nodig verdiept en verbreed worden.

Intervisie in Leerteams

Tijdens de eerste module verdeelt de groep zich in 2 leerteams. Tussen de modules door fungeren deze leerteams als veilige oefenplek en intervisieplatform.

Coachgesprekken met Tachles opleider

Tot twee maanden na afloop van de opleiding heeft de deelnemer recht op 2 coachgesprekken met de opleider vanuit Tachles. Coachgesprekken worden via Skype of Facetime opgezet en gepland naar behoefte van de deelnemer.

WERKWIJZE

Parallel aan de individuele begeleiding van de deelnemers wordt de groep gefaciliteerd in de ontwikkeling als ‘lerende groep’. De groep is de plaats waar we systeemdenken direct in de praktijk van de groep toepassen. Hoe verder de groep in haar ontwikkeling groeit, hoe groter de leeropbrengst van de individuele deelnemer.

De verhouding theorie vs. toepassen is ongeveer 20% – 80%. We gebruiken de theorie in de groep, deze gaat daardoor direct leven en raakt stevig verankerd.

Interesse? Meld je direct aan via onderstaand formulier!

Praktische Informatie:

 • Doorlooptijd opleiding: 9 maanden
 • Plaats: Leusden

Interveniëren met Impact 3:

Module 1: 22 & 23 juni

Module 2: 7 & 8 september

Module 3: 16 & 17 november

Module 4: 11 & 12 januari 2021

 

Online Mastermindsessies voor supervisie en intervisievragen van 20:00 – 21:00 uur:

25 augustus 2020

6 oktober 2020

1 december 2020

Interveniëren met Impact 4:

Module 1: 7 & 8 december

Module 2: 1 & 2 februari 2021

Module 3: 29 & 30 maart 2021

Module 4: 24 & 25 mei 2021

 

Online Mastermindsessies voor supervisie en intervisievragen van 20:00 – 21:00 uur:

14 januari 2021

9 maart 2021

6 mei 2021

Aanmeldformulier:
 

 

Reviews:

“Deze training doet wat het belooft. Je leert herkennen waarom transities vastlopen, ook als iedereen mee lijkt te werken. Maar vooral leer je wat je hieraan zou kunnen doen. Een aanrader voor elke leidinggevende met veranderambitie. “

“De training heeft me geholpen om inzcht te krijgen in mijn eigen patronen en valkuilen. Door de training heb ik mezelf en mijn vluchtgedrag beter leren herkennen waardoor ik mezelf effectiever kan inzetten binnen de organisatie.”

“De training heeft mij geleerd vanuit het systeemdenken waar te nemen en te benoemen wat je ziet en voelt om daarmee inzichtelijk te maken wat belemmerende patronen zijn. En dat dit al de eerste stap is om deze patronen te doorbreken. Daarnaast weet ik nog beter wat mijn eigen (vertrouwde) patronen zijn en hoe deze te ‘verduren’ en daarmee positief te benutten voor het gezamenlijk resultaat.”

“Een bijzonder toepasbare training, die je scherper leert kijken naar je eigen systemen, en daarmee ook naar je eigen rol en invloed in heel veel situaties. Zeer toepasbaar, mits je openstaat voor metacommunicatie en jezelf wilt inzetten als instrument in plaats van leidend voorwerp.”

“Deze training leert je anders kijken naar teams en geeft praktische handvatten om teams verder te brengen”.

“Ik heb de training als erg waardevol ervaren, omdat het heel praktijkgericht is en je tijdens de trainingsdagen leert in het moment te zijn, je gevoel te plaatsen en daar in groepsverband naar te handelen. Het leert je je eigen lichaam te gebruiken als instrument om groepen in beweging te krijgen”.

“Een mooie en interessante maar ook intensieve training die je aanzet tot anders kijken naar het hier en nu, zowel ten aanzien van groepsdynamieken als ook je eigen rol en gedrag daarin. Alvorens te starten is het goed je te realiseren dat training je raakt in de kern van je zijn; je bent zelf het instrument dat ingezet wordt, met alle bagage, zienswijze en ervaring die je inmiddels hebt opgebouwd en met je meeneemt. Goede afwisseling tussen theorie en praktijk/oefenen, in afwisselende werkvormen. Prettige trainster met een directe en heldere vorm van communiceren”.

lk kijk met veel plezier terug op de doorlopen training en de opgedane inzichten en ervaringen met mijn collega’s onder deskundige begeleiding van Jobbeke”.

 “Mooie training met een systemische benadering die stimuleert om je “onderbuikgevoel” in te zetten als je een interventie uitvoert”.

“lk vond het een waardevolle training! Met impact op mijn inzet als adviseur, procesbegeleider, coach binnen teams”.