Interveniëren met Impact!

Vanaf 2019 start Tachles met het aanbieden van de open opleiding Intervenieren met Impact. Vanuit systeemdenken en systemisch kijken leren waarnemen van organisaties en teams als basis voor interventies met duurzame impact.

Doelgroep

Om werkelijk verschil te kunnen maken in je team, afdeling of gehele organisatie, is het belangrijk om inzicht te krijgen in wat er zich onder de oppervlakte afspeelt. Interveniëren met impact biedt professionals* handvatten om deze onderstroom zichtbaar en bespreekbaar te maken. Met dit inzicht worden interventies ingezet die effect hebben. Deze opleiding laat zien hoe.

De opleiding is geaccrediteerd voor A&O psychologen door het NIP voor 45 studiepunten.

* leidinggevenden, interne en externe adviseurs, projectmanagers, organisatie veranderaars (HBO+)

Opleiding

Fundament onder de opleiding is het systeemdenken en systemisch kijken. We richten ons op het geheel (het team, afdeling of organisatie) en de patronen van gedrag. Veel minder op de afzonderlijke onderdelen (de individuen of sub teams),

Inzicht in het systeem maakt duidelijk wat een afdeling, team of individu als geheel nodig heeft om ontwikkeling in gang te brengen. Vaak is dat een wezenlijk andere interventie dan de vraag in de bovenstroom of de oppervlakte.

In de bovenstroom ligt de focus op doelen, resultaten en rollen. De onderstroom gaat over die onderliggende krachten die het lastig of juist gemakkelijk maken om met elkaar de doelen of resultaten te bereiken. Denk aan relaties, gevoelens, de geschiedenis van het team/de organisatie, de interactie tussen de leden van het systeem, enzovoorts.

De professional leert zichzelf als instrument in te zetten om de onderstroom bespreekbaar te maken. Je bekwaamt je in het observeren van de – vaak lastig opmerkbare – clues en patronen van de onderstroom, je oefent met deze op een constructieve manier aan de orde te stellen en wordt vaardig in het doen van interventies met effect op onder- en bovenstroom zodat team, afdeling of organisatie zich kan focussen of hun doelen.

De opleiding leert deelnemers:

 • Waarnemen vanuit systeemdenken
 • Het systeem te doorzien en inzichtelijk te maken wat de afdeling, het team of het individu nodig heeft om belemmerende patronen te doorbreken.
 • Zichzelf inzetten als middel om het systeem in beweging te krijgen; Je gaat zien hoe je eigen persoonlijke dynamiek samenhangt met die van het systeem waarin je werkt en hoe je deze kan benutten.
 • Werken met de basisprincipes die de energie in het systeem vrijmaken ten dienste van het resultaat of het gestelde doel
 • De casuïstiek in de praktijk toe te passen om organisaties, teams, en menselijk gedrag waar te nemen.

Werkwijze

Parallel aan de individuele begeleiding van de deelnemers, wordt de groep gefaciliteerd in de ontwikkeling als ‘lerende groep’. De groep is het “praktijklaboratorium” waar we systeemdenken direct in de praktijk van de groep toepassen. Hoe verder de groep in haar ontwikkeling groeit, hoe groter de leeropbrengst van de individuele deelnemer.

De verhouding theorie vs. toepassen is ongeveer 20% – 80%. We gebruiken de theorie direct in de groep, deze gaat daardoor direct leven en raakt stevig verankerd.

Interesse? Meld je direct aan via onderstaand formulier!

Opbouw programma

De opbouw van het programma bestaat uit 3 modules van 2 aaneengesloten dagen.

Module 1: Jij als instrument en thermometer van het systeem
De lerende groep krijgt vorm en naast theorie over het systeemdenken, ervaart men direct in de praktijk hoe een systeem werkt en wat de invloed is van de afzonderlijke stakeholders.

Module 2: Interveniëren in het Systeem
De focus ligt nu op de onderstroom en hoe deze zichtbaar en bespreekbaar te maken. Aan de hand van cases uit de praktijk worden universele dynamieken in systemen uitgelicht.

Module 3: Systemisch kijken
De persoonlijke plek, de functionele plek, gedoe rondom ‘plek’ zorgt vaak voor disbalans in de organisatie. We zoomen in op de vier systemische principes en leren zien hoe effectief te interveniëren.

Praktische Informatie:

 • Plaats: Leusden
 • Investering: € 3.595,- all in (Geen BTW, inclusief koffie/thee/lunch)
 • Data 2019
  • Interveniëren met Impact 1: Module 1: 4 & 5 februari, Module 2: 18 & 19 maart, Module 3:  15 & 16 april (DEZE GROEP ZIT VOL)
  • Interveniëren met Impact 2: Module 1: 2 & 3 september, Module 2: 14 & 15 oktober, Module 3:  25 & 26 november (DEZE GROEP ZIT VOL)
 • Data 2020
  • Interveniëren met Impact 3: Module 1: 16 & 17 maart, Module 2: 11 & 12 mei, Module 3: 22 & 23 juni
  • Interveniëren met Impact 4: Module 1: 14 & 15 september, Module 2: 26 & 27 oktober, Module 3: 7 & 8 december

 

De flyer vind je hier

Aanmeldformulier: 

 

Reviews:

“Deze training doet wat het belooft. Je leert herkennen waarom transities vastlopen, ook als iedereen mee lijkt te werken. Maar vooral leer je wat je hieraan zou kunnen doen. Een aanrader voor elke leidinggevende met veranderambitie. “

“De training heeft me geholpen om inzcht te krijgen in mijn eigen patronen en valkuilen. Door de training heb ik mezelf en mijn vluchtgedrag beter leren herkennen waardoor ik mezelf effectiever kan inzetten binnen de organisatie.”

“De training heeft mij geleerd vanuit het systeemdenken waar te nemen en te benoemen wat je ziet en voelt om daarmee inzichtelijk te maken wat belemmerende patronen zijn. En dat dit al de eerste stap is om deze patronen te doorbreken. Daarnaast weet ik nog beter wat mijn eigen (vertrouwde) patronen zijn en hoe deze te ‘verduren’ en daarmee positief te benutten voor het gezamenlijk resultaat.”

“Een bijzonder toepasbare training, die je scherper leert kijken naar je eigen systemen, en daarmee ook naar je eigen rol en invloed in heel veel situaties. Zeer toepasbaar, mits je openstaat voor metacommunicatie en jezelf wilt inzetten als instrument in plaats van leidend voorwerp.”

“Deze training leert je anders kijken naar teams en geeft praktische handvatten om teams verder te brengen”.

“Ik heb de training als erg waardevol ervaren, omdat het heel praktijkgericht is en je tijdens de trainingsdagen leert in het moment te zijn, je gevoel te plaatsen en daar in groepsverband naar te handelen. Het leert je je eigen lichaam te gebruiken als instrument om groepen in beweging te krijgen”.

“Een mooie en interessante maar ook intensieve training die je aanzet tot anders kijken naar het hier en nu, zowel ten aanzien van groepsdynamieken als ook je eigen rol en gedrag daarin. Alvorens te starten is het goed je te realiseren dat training je raakt in de kern van je zijn; je bent zelf het instrument dat ingezet wordt, met alle bagage, zienswijze en ervaring die je inmiddels hebt opgebouwd en met je meeneemt. Goede afwisseling tussen theorie en praktijk/oefenen, in afwisselende werkvormen. Prettige trainster met een directe en heldere vorm van communiceren”.

lk kijk met veel plezier terug op de doorlopen training en de opgedane inzichten en ervaringen met mijn collega’s onder deskundige begeleiding van Jobbeke”.

 “Mooie training met een systemische benadering die stimuleert om je “onderbuikgevoel” in te zetten als je een interventie uitvoert”.

“lk vond het een waardevolle training! Met impact op mijn inzet als adviseur, procesbegeleider, coach binnen teams”.