Online Masterclass Onderbuikgevoel inzetten voor een Interventie met Impact  (Gratis)

Herken je hier iets van?

 • Je werkt dagelijks met groepen waarin samenwerking belangrijk is voor het behalen van top resultaten.
 • Je ben professioneel en hebt een groot verantwoordelijkheidgevoel.
 • Je werkt (te) hard maar dit levert niet het gewenste resultaat op.
 • Het team en andere samenwerkingsverbanden komen niet werkelijk zelf in beweging.
 • Er leeft onderhuids gedoe. Dit kost alle betrokkenen veel energie.

 

Veel teamcoaches, HR professionals, consultants en leidinggevenden worstelen met bovenstaande issues in samenwerking.

 

Het effect is dat ze:

 • Ervaren ‘leeg’ te zijn na gezamenlijke bijeenkomsten omdat ze te weinig rendement zien.
 • Met regelmaat twijfelen aan de eigen effectiviteit; ze weten dat er meer mogelijk is, maar weten niet hoe ze dit kunnen bereiken.
 • Zoeken naar manieren om het team zélf in beweging te krijgen omdat de teamleden zelf verantwoordelijkheid nemen.
 • Zorg hebben over de teamresultaten en zich daarin alleen voelen staan.

 

Wil jij:

 • Een doorbraak in samenwerking te bewerkstelligen.
 • Interventies te doen die werkelijk impact hebben.
 • Snel, concreet resultaat boeken met een groep of team.
 • Samen werken in een hele prettige sfeer.

 

Dan is het belangrijk dat je:

 • Leert kijken naar teams als totale systemen in plaats van de individuele leden.
 • Tijdens de bijeenkomsten met afstand naar het team leert kijken zodat je de gedragspatronen tussen de leden leert zien.
 • Weet hoe menselijke systemen in de onderstroom functioneren zodat je interventies kan kiezen die aansluiten bij waar het team is in de ontwikkeling.
 • Leert hoe je jouw waarnemingen en je onderbuikgevoel kunt inzetten voor een interventie die belemmerende patronen doorbreken.

 

Wil jij meer weten en een eerste stap maken in het functioneel inzetten van je onderbuikgevoel voor meer rendement uit samenwerking?

 

Praktische informatie

Data 2020:

 • Vrijdag 27 maart tussen 14:00 en 15:00 uur DEZE MASTERCLASS IS VOL
 • Vrijdag 3 april tussen 11:00 en 12:00 uur
 • Donderdag 23 april tussen 20:00 en 21:00 uur
 • Donderdag 4 juni tussen 20:00 en 21:00 uur
 • Donderdag 2 juli tussen 20:00 en 21:00 uur
 • Donderdag 10 september tussen 20:00 en 21:00 uur
 • Donderdag 22 oktober tussen 20:00 en 21:00 uur
 • Donderdag 22 november tussen 20:00 en 21:00 uur
 • Donderdag 17 december tussen 20:00 en 21:00 uur

 

Na je aanmelding ontvang je een Zoomlink voor deelname.

Aanmelden online masterclass

Reviews:

“Deze training doet wat het belooft. Je leert herkennen waarom transities vastlopen, ook als iedereen mee lijkt te werken. Maar vooral leer je wat je hieraan zou kunnen doen. Een aanrader voor elke leidinggevende met veranderambitie. “

“De training heeft me geholpen om inzcht te krijgen in mijn eigen patronen en valkuilen. Door de training heb ik mezelf en mijn vluchtgedrag beter leren herkennen waardoor ik mezelf effectiever kan inzetten binnen de organisatie.”

“De training heeft mij geleerd vanuit het systeemdenken waar te nemen en te benoemen wat je ziet en voelt om daarmee inzichtelijk te maken wat belemmerende patronen zijn. En dat dit al de eerste stap is om deze patronen te doorbreken. Daarnaast weet ik nog beter wat mijn eigen (vertrouwde) patronen zijn en hoe deze te ‘verduren’ en daarmee positief te benutten voor het gezamenlijk resultaat.”

“Een bijzonder toepasbare training, die je scherper leert kijken naar je eigen systemen, en daarmee ook naar je eigen rol en invloed in heel veel situaties. Zeer toepasbaar, mits je openstaat voor metacommunicatie en jezelf wilt inzetten als instrument in plaats van leidend voorwerp.”

“Deze training leert je anders kijken naar teams en geeft praktische handvatten om teams verder te brengen”.

“Ik heb de training als erg waardevol ervaren, omdat het heel praktijkgericht is en je tijdens de trainingsdagen leert in het moment te zijn, je gevoel te plaatsen en daar in groepsverband naar te handelen. Het leert je je eigen lichaam te gebruiken als instrument om groepen in beweging te krijgen”.

“Een mooie en interessante maar ook intensieve training die je aanzet tot anders kijken naar het hier en nu, zowel ten aanzien van groepsdynamieken als ook je eigen rol en gedrag daarin. Alvorens te starten is het goed je te realiseren dat training je raakt in de kern van je zijn; je bent zelf het instrument dat ingezet wordt, met alle bagage, zienswijze en ervaring die je inmiddels hebt opgebouwd en met je meeneemt. Goede afwisseling tussen theorie en praktijk/oefenen, in afwisselende werkvormen. Prettige trainster met een directe en heldere vorm van communiceren”.

lk kijk met veel plezier terug op de doorlopen training en de opgedane inzichten en ervaringen met mijn collega’s onder deskundige begeleiding van Jobbeke”.

Mooie training met een systemische benadering die stimuleert om je “onderbuikgevoel” in te zetten als je een interventie uitvoert”.

“lk vond het een waardevolle training! Met impact op mijn inzet als adviseur, procesbegeleider, coach binnen teams”.