Gratis online Masterclass:

Grip op de onderstroom met de

4 Interventiezones.

Herken je hier iets van?

 • Je werkt dagelijks met groepen waarin samenwerking belangrijk is voor het behalen van top resultaten.
 • Je hebt professionaliteit en kwaliteit hoog in het vaandel en beschikt over een groot verantwoordelijkheidsgevoel.
 • Je werkt (te) hard maar dit levert niet het gewenste resultaat op omdat het team niet autonomer wordt. Je zoekt naar manieren om meer regie bij het team te krijgen.
 • Er leeft onderhuids gedoe. Dit kost alle betrokkenen veel energie.

Samenwerking zodanig faciliteren dat het meer oplevert dan dat het kost is niet eenvoudig. Teamcoaches, Agile/Lean coaches, HR professionals, consultants en leidinggevenden worstelen met bovenstaande issues in samenwerking.

Wat maakt het zo lastig?

Professionals, coaches en leiders zijn geoefend in het kijken naar personen als individu. Ze zijn gewend effectief te handelen door snel actie te ondernemen en teamleden individueel aan te spreken vanuit onze leidersplek. Dit is ineens niet meer effectief als je wil dat team groeit in autonomie en de meerwaarde van samenwerking kan benutten.

Het effect op een persoonlijk niveau

Misschien herken je dat je je met regelmaat ‘leeg’ voelt na gezamenlijke bijeenkomsten. Je bent de kar gaan trekken en het is frustrerend om weinig te rendement van dit harde werken terug te zien. Het effect daarvan is dat je gaat twijfelen aan je eigen effectiviteit; je weet dat er meer mogelijk is, maar je weet niet hoe je dit kunnen bereiken. Hoewel niet comfortabel, is de twijfel aan jezelf goed nieuws: het betekent dat je klaar bent voor de volgende stap.

Het is heel goed te leren

Teams en andere samenwerkingsvormen begeleiden naar meer autonomie en optimaal resultaat is gelukkig goed te leren. Het vraagt wel vaardigheden die nieuw zijn. Het vraagt dat je:

 • Leert kijken naar teams als geheel.
 • Weet hoe menselijke systemen in de onderstroom functioneren zodat je interventies kan kiezen die aansluiten bij wat het team echt nodig heeft (en dat is meestal iets anders dan waar het team om vraagt).
 • Leert hoe je jezelf kunt inzetten als representant van het team zodat je belemmerende teampatronen helpt doorbreken.

Ben jij klaar voor de volgende stap?

Je kunt tijdens een masterclass kennismaken met de 4 interventiezones die een stevig fundament onder je aanpak leggen.

Na de masterclass weet je welke 4 interventiezones essentieel zijn en wat jij als coach of leider kunt inzetten aan interventie in elke zone om het fundament onder je begeleiding super stevig neer te zetten.

 • Je leert waarom een gezamenlijk doel en heldere verantwoordelijkheid cruciaal zijn om de energie in het team te richten
 • Je leert hoe veiligheid niet begint met het elkaar aanspreken en feedback geven
 • Je leert hoe je jezelf als instrument kunt gebruiken om ineffectieve team patronen te doorbreken
 • Je leert wat voor het team belangrijk is in de onderlinge interactiepatronen om de gezamenlijke doelen te realiseren

 

Praktische informatie

Data 2020:

 • Vrijdag 1 mei tussen 11:00 en 12:00 VOL
 • Vrijdag 15 mei tussen 11:00 en 12:00 VOL
 • Donderdag 28 mei tussen 11:00 en12:00 VOL
 • Donderdag 4 juni tussen 20:00 en 21:00 uur VOL
 • EXTRA: Vrijdag 12 juni tussen 10:00 en 11:00
 • Donderdag 18 juni tussen 11:00 en 12:00 uur VOL
 • EXTRA: Donderdag 25 juni tussen 11:00 en 12:00
 • Donderdag 2 juli tussen 20:00 en 21:00 uur VOL
 • Donderdag 20 augustus tussen 11:00 en 12:00 uur
 • Vrijdag 28 augustus tussen 11:00 en 12:00 uur
 • Donderdag 10 september tussen 20:00 en 21:00 uur
 • Vrijdag 2 oktober tussen 11:00 en 12:00 uur
 • Vrijdag 9 oktober tussen 11:00 en 12:00 uur
 • Donderdag 22 oktober tussen 20:00 en 21:00 uur
 • Maandag 2 november tussen 20:00 en 21:00 uur
 • Donderdag 17 december tussen 20:00 en 21:00 uur

 

Na je aanmelding ontvang je een Zoomlink voor deelname.

Aanmelden online masterclass

Reviews:

“Deze training doet wat het belooft. Je leert herkennen waarom transities vastlopen, ook als iedereen mee lijkt te werken. Maar vooral leer je wat je hieraan zou kunnen doen. Een aanrader voor elke leidinggevende met veranderambitie. “

“De training heeft me geholpen om inzcht te krijgen in mijn eigen patronen en valkuilen. Door de training heb ik mezelf en mijn vluchtgedrag beter leren herkennen waardoor ik mezelf effectiever kan inzetten binnen de organisatie.”

“De training heeft mij geleerd vanuit het systeemdenken waar te nemen en te benoemen wat je ziet en voelt om daarmee inzichtelijk te maken wat belemmerende patronen zijn. En dat dit al de eerste stap is om deze patronen te doorbreken. Daarnaast weet ik nog beter wat mijn eigen (vertrouwde) patronen zijn en hoe deze te ‘verduren’ en daarmee positief te benutten voor het gezamenlijk resultaat.”

“Een bijzonder toepasbare training, die je scherper leert kijken naar je eigen systemen, en daarmee ook naar je eigen rol en invloed in heel veel situaties. Zeer toepasbaar, mits je openstaat voor metacommunicatie en jezelf wilt inzetten als instrument in plaats van leidend voorwerp.”

“Deze training leert je anders kijken naar teams en geeft praktische handvatten om teams verder te brengen”.

“Ik heb de training als erg waardevol ervaren, omdat het heel praktijkgericht is en je tijdens de trainingsdagen leert in het moment te zijn, je gevoel te plaatsen en daar in groepsverband naar te handelen. Het leert je je eigen lichaam te gebruiken als instrument om groepen in beweging te krijgen”.

“Een mooie en interessante maar ook intensieve training die je aanzet tot anders kijken naar het hier en nu, zowel ten aanzien van groepsdynamieken als ook je eigen rol en gedrag daarin. Alvorens te starten is het goed je te realiseren dat training je raakt in de kern van je zijn; je bent zelf het instrument dat ingezet wordt, met alle bagage, zienswijze en ervaring die je inmiddels hebt opgebouwd en met je meeneemt. Goede afwisseling tussen theorie en praktijk/oefenen, in afwisselende werkvormen. Prettige trainster met een directe en heldere vorm van communiceren”.

lk kijk met veel plezier terug op de doorlopen training en de opgedane inzichten en ervaringen met mijn collega’s onder deskundige begeleiding van Jobbeke”.

Mooie training met een systemische benadering die stimuleert om je “onderbuikgevoel” in te zetten als je een interventie uitvoert”.

“lk vond het een waardevolle training! Met impact op mijn inzet als adviseur, procesbegeleider, coach binnen teams”.