Cricle of Excellence, level 1: Interveniëren met Impact

Neem leiderschap vanuit jouw interventiekracht!

Excellente systeem interventies zijn de beste manier om met zelfvertrouwen en impact jouw potentie als (team)coach voluit in te zetten op top niveau in organisaties.

 

Je bent ervaren en ambitieus. Je hebt de nodige soul searching gedaan en geïnvesteerd je persoonlijke ontwikkeling. Je opdrachtgevers hebben het volste vertrouwen in je, maar jij zelf hebt dat niet -of niet genoeg-. Je bent kritisch op jezelf. Dit los je op door hard te werken. Omdat je voelt dat je je volle potentie nog niet inzet ben je deep down niet meer tevreden met je aanpak. Wat vroeger prima werkte, vervult je niet meer. Je wilt meer. The next level. Je voelt aan alles dat je klaar bent om je volle potentieel in te zetten in je werk als interventionist. Liefst vanuit flow en contact. Waarom?

 • Je wilt werken vanuit diep contact met jezelf en jouw essentie
 • Je bent klaar om moeiteloos te werken met maximaal resultaat
 • Je wilt de beste kwaliteit
 • Je weet dat je vanuit rust en stevigheid meer impact hebt
 • Je bent klaar om regie te nemen op je aanbod en contracten met opdrachtgevers
 • Je wilt een gezond, vitaal lichaam met een overvloed aan energie
 • Je wilt leven vanuit overvloed, niet vanuit schaarste

 

Alles voor jou gaat veranderen als jij systeem interventies gaat inzetten vanuit jouw volle vrije potentieel als teamcoach.

Accreditatie-opleiding-Tachles

Systeem als geheel waarnemen

Intervenieren op interactiepatronen

Hoogste kwaliteit contracten met opdrachtgevers

Omgaan met zondebokken en andere stereotype rollen

Zelfregulatie: interveniëren vanuit je vrije innerlijke plek

Jezelf als stem voor het systeem waarnemen

Grip op autoriteit issues in samenwerking

Een intensief leertraject

Gevorderde thema's

De meeste interventionisten leggen eerst fundament onder hun aanpak en waarneming van het team of ander taaksysteem. De eerste tijd heb je je handen vol aan het komen tot een programma of methode, en het hanteren van de dynamiek in het taaksysteem als geheel. Na verloop van tijd, ervaar je dat je toe bent aan een fundamentele nieuwe stap. De aanpak die voorheen goed voor je werkte, voelt ineens niet goed meer. Het gaat schuren. Dat komt omdat je meer zicht hebt gekregen op de -soms weerbarstige- systeemdynamiek in het moment, maar nog niet de handvatten en tools hebt om hier mee te werken. Het vraagt enerzijds van je dat je in staat bent jezelf te reguleren; de innerlijke plek vanuit waar je je interventie doet maakt een groot verschil voor de impact ervan. Anderzijds vraagt het van je dat je jouw expertise op gevorderde thema's in systeemdynamiek uitbouwt. Denk daarbij aan thema's rondom autoriteitsissues en stereotype rollen in samenwerking. Dit zijn gevorderde thema's binnen het domein van de ervaren interventionist. Ook het contract met je opdrachtgever en het systeem speelt een belangrijke rol. Deze onderwerpen zitten in het programma opgenomen.

Als je besluit de leergang Interveniëren met Impact te volgen, stap je in een intensief leertraject. Opleidingsdagen, supervisie, intervisie en individuele coaching maken deel uit van het programma. Het resultaat is dat je met vertrouwen en ontspannen taaksystemen in ontwikkeling weet te krijgen waardoor het best mogelijke -gezamenlijke- resultaat gehaald wordt. Succesvol interveniëren vraagt van jou dat je bereid bent je persoonlijk leiderschap te nemen als basis voor leiderschap in samenwerking. Je fungeert hiermee als voorbeeld voor alle leden van het taaksysteem waarmee je werkt.

Deze leergang is niet voor iedereen

Deze leergang is niet voor iedereen, daarom maakt een individuele verkenning vooraf altijd deel uit van de inschrijfprocedure.

De opleiding past niet bij jou als je:

 • Beginnend teamcoach of interventionist bent;
 • Dit je eerste opleiding is in relatie tot coaching of begeleiding van personen of systemen;
 • Nog niet klaar bent om lastig verdraagbare emoties zoals onzekerheid te verduren en to stay present to them;
 • Nog niet bereid bent om je eigen belemmerende overtuigingen onder ogen te zien en te kiezen voor jouw leiderschap;
 • Nog niet klaar bent voor een ware upgrade van jouw inzet als professioneel interventionist.

De Basis Interventiekunde past in deze gevallen waarschijnlijk wel bij waar je staat.

Anderen over deze opleiding

Alle (praktische) informatie over deze opleiding

Systeem Interventie Methode

In de Systeem Interventie Methode (SIM) komen systeemdenken en systemisch kijken samen in één aanpak. Jij als interventionist leert duurzaam interactiepatronen doorbreken passend bij de systeemontwikkelfase van het taaksysteem waarmee je werkt. Je richt je steeds op het richten van de beschikbare potentie of energie van het systeem op de taak. Het resultaat is een toegenomen autonomie, resultaat en onderlinge verbinding tussen de leden van het systeem.

Gevorderde thema's
 • Zelfregulatie en zicht op je automatische overlevingsstrategieën in de verschillende ontwikkelfasen van het taaksysteem
 • Autoriteitsissues in het taaksysteem tussen de leden onderling en in relatie tot jou als interventionist
 • Stereotype rollen in het taaksysteem (de stereotiepe leider, patiënt, nar, zeurpiet, zondebok, enzovoorts)
 • Leiderschap in contractering nemen door allen trajecten te contracteren die werkelijke waarde en een duurzaam resultaat bieden
Systemisch kijken

Je leert diep in de onderstroom verkennen welke dynamieken spelen door jezelf als representant van het systeem als geheel te leren waarnemen. Zonder een opstelling te doen, leer je wel de kracht van systemisch kijken gebruiken in je interventies.

Het effect is dat je met vertrouwen en rust -vanuit contact- weet welke interventies het taaksysteem in ontwikkeling helpen ten gunste van het beste gezamenlijke resultaat.

Onderdelen programma level 1: 
 • 5 Opleidingsmodules. Elke module duurt twee aaneengesloten dagen. De modules zijn om de 8 weken gepland
 • 4 Intervisie en oefensessies met een leerteam uit de opleiding
 • 5 Individuele coach sessies met de opleider vanuit Tachles
 • onbeperkte Individuele ondersteuning bij lastige situaties
 • literatuur:
  • Competente mensen, incompetente teams (de Jong, 2021)
  • Beheers je! (de Jong, 2023)
 • 4 Online supervisie sessies tussen elke twee modules in, en na de laatste module
 • afsluitend assessment en eindwerkstuk voor de registratie 
Module 1: Jij als instrument en spiegel van het systeem

De lerende opleidingsgroep krijgt vorm en is de basis om alle theoretische kaders direct zichtbaar te maken. Men ervaart direct in de praktijk hoe een systeem werkt en wat de invloed is van de groep in de eerste fase van ontwikkeling op ons als deelnemer. Onze ervaring is van groot belang voor een interventie met impact. Daarnaast werken we met de praktijk casuïstiek van alle deelnemers.

Theoretische kaders

 • Systeemdenken
 • 4 Interventiezones
 • Systeem ontwikkelfasen
 • Het lichaam als spiegel van de groep
 • Interventie techniek
Module 2: Interveniëren in het systeem

De focus ligt nu op de onderstroom en hoe deze zichtbaar en bespreekbaar te maken. We oefenen met de techniek om de groep te laten leren. Als een groep gaat zien wat het effect is van de interactiepatronen op het resultaat, ontstaat er ruimte voor ontwikkeling. Universele dynamieken in systemen krijgen steeds concreter vorm. We werken aan de hand van cases uit de praktijk en de dynamiek van de groep zelf.

Theoretische kaders

 • Snel oplossen óf investeren in een lerende groep
 • Universele communicatiepatronen rondom macht
 • Projectiemechanismen en overdrachtsfenomenen
 • Hanteren van onderhuidse spanning en frustratie
Module 3: Rolverstrikkingen en autoriteit issues

Verstrikkingen tussen de leden onderling en naar de interventionist kosten een hoop energie. En ze zijn niet te vermijden. Het gaat evenwel ten koste van de resultaten. Voor de interventionist is het belangrijk dat deze stevig blijft staan en weet welke interventies in deze fase werken, en welke (nog) niet. 

Theoretische kaders

 • Autoriteit issues in de onderstroom
 • Horizontale en vertikale overdracht
Module 4: Stereotype rollen en het doorbreken van stereotype rollen

Tijdens de vierde module verkennen we de dynamiek ten grondslag aan het ontstaan van stereotype rollen in systemen zoals de zondebok, de patiënt, de informele leider, de nar, enzovoorts. De interventies zijn afhankelijk van de fase van systeemontwikkeling. 

Theoretische kaders

 • Systemische principes
 • Stereotypen in Systemen
Module 5: Integratie en verdieping

In de laatste module staat de integratie van de geleerde stof centraal. Deelnemers nemen nu zelf een deel van het programma op door een stuk van de behandelde theorie te koppelen aan hun eigen proces binnen het lerende taaksysteem en daarin de rest van het lerende systeem mee te nemen in concrete opdrachten. 

 

Intervisie in leerteams

Tijdens de eerste module verdeelt de groep zich in 2 leerteams. Tussen de modules door fungeren deze leerteams als veilige oefenplek en intervisieplatform.

Supervisie 

Tussen elke 2 modules komt de gehele opleidingsgroep onder leiding van de opleiding bij elkaar voor supervisie. De praktijkervaringen en vragen van de deelnemers zijn leidend. 

Coachgesprekken met Tachles opleider

Gedurende het opleidingstraject worden minimaal 4 individuele coachgesprekken ingepland. Tijdens deze gesprekken wordt je door de opleider van de leergang gecoacht op persoonlijke thema’s zodat je in de praktijk jezelf stevig en met vertrouwen manifesteert in de rol van interventionist. Tussendoor coaching en sparren met de opleider naast de coachgesprekken is inbegrepen bij de opleiding. 

Werkwijze

Parallel aan de individuele begeleiding van de deelnemers wordt de groep gefaciliteerd in de ontwikkeling als ‘lerende groep’. De groep is de plaats waar we systeemdenken direct in de praktijk van de groep toepassen. Hoe verder de groep in haar ontwikkeling groeit, hoe groter de leeropbrengst van de individuele deelnemer.

De verhouding theorie vs. toepassen is ongeveer 20% – 80%. We gebruiken de theorie in de groep, deze gaat daardoor direct leven en raakt stevig verankerd.

Studiebelasting

Contacturen opleiding: ± 145 uur

 • opleidingsdagen
 • supervisie 
 • coaching 
 • intervisie 

Literatuur en zelfstudie: ± 45 uur

 • Verplichte literatuur:
  • Competente mensen, incompetente teams (De Jong, 2021)
  • Beheers je! (De Jong, 2023)
 • Reflectieverslagen 
 • Video assessment en eindwerkstuk 

Uitvoerend: direct na de eerste module: 

 • praktijk oefenen en experimenteren interventietechniek

Het is mogelijk de leergang af te sluiten met een assessment. Wanneer je gebruik wil maken van dit aanbod vragen we je uiterlijk 8 weken na de laatste opleidingsdagen video opnames en een eindwerkstuk in te leveren bij de Tachles opleider. Nadat de opleider het materiaal geëvalueerd heeft, spreken jullie de inhoud van het werkstuk en de videofragmenten samen door tijdens een evaluatie gesprek.

De opleiding Interveniëren met Impact is gecertificeerd door het ST!R. Wanneer de opleiding succesvol wordt afgerond, is het mogelijk om je als teamcoach aan te melden bij het register Erkende Teamcoaches van het ST!R.

De opleiding is erkend door het kwaliteitsregister Mediatiorsfederatie. Na deelname aan de opleiding kun je 72 PE-punten ontvangen en 8 supervisie punten.

NIP Psychologen kunnen 45 studiepunten ontvangen na deelname aan de opleiding.

Praktische informatie

Doorlooptijd opleiding: ± 10 maanden.
Plaats: Hilversum.

Heb je interesse en wil je samen verkennen of deze opleiding aansluit bij jouw beoogde ontwikkeling als interventionist? Weten wat jouw investering is? Vraag een vrijblijvend verkenningsgesprek aan en ontvang de informatie die jij nodig hebt.

Groep 10 2022: Inschrijvingen gesloten

Interveniëren met Impact 10:
Module 1: 26 & 27 september 2022
Module 2: 21 & 22 november 2022
Module 3: 16 & 17 januari 2023
Module 4: 13 & 14 maart 2023
Module 5: 1 & 2 mei 2023

Online Mastermindsessies voor supervisie en intervisievragen van 15:00 – 17:00 uur:
3 november 2022
20 december 2022
16 februari 2023
13 april 2023

Groep 11 2022: Deze groep zit vol

Interveniëren met Impact 11:
Module 1: 1 & 2 december 2022
Module 2: 23 & 24 januari 2023
Module 3: 20 & 21 maart 2023
Module 4: 15 & 16 mei 2023
Module 5: 3 & 4 juli 2023

Online Mastermindsessies voor supervisie en intervisievragen van 15:00 – 17:00 uur:
13 januari 2023
24 februari 2023
21 april 2023
16 juni 2023

Groep 12 2023: Deze groep zit vol

Interveniëren met Impact 12:
Module 1: 9 & 10 maart 2023
Module 2: 11 & 12 mei 2023
Module 3: 29 & 30 juni 2023
Module 4: 7 & 8 september 2023
Module 5: 2 & 3 november 2023

Online Mastermindsessies voor supervisie en intervisievragen van 15:00 – 17:00 uur:
18 april 2023
1 juni 2023
20 juli 2023
5 oktober 2023

Groep 13 2023: Deze groep zit vol

Interveniëren met Impact 13:
Module 1: 26 & 27 juni 2023
Module 2: 4 & 5 september 2023
Module 3: 16 & 17 oktober 2023
Module 4: 18 & 19 december 2023
Module 5: 12 & 13 februari 2024

Online Mastermindsessies voor supervisie en intervisievragen van 15:00 – 17:00 uur:
18 juli 2023
27 september 2023
14 november 2023
18 januari 2024

Groep 14 2023: LET OP: Na de zomer 2023 verandert de opzet. Meer informatie via verkenning en later op deze site. 

Circle of Excellence; level 1. group 14.
Module 1: 9 & 10 oktober 2023
Module 2: 4 & 5 december 2023
Module 3: 29 & 30 januari 2024
Module 4: 27 & 28 maart 2024
Module 5: 27 & 28 mei 2024
Module 6: 15 & 16 juli 2024

Online Mastermindsessies voor supervisie en intervisievragen van 15:00 – 17:00 uur:
7 november 2023
9 januari 2024
27 februari 2024
25 april 2024

Circle of Excellence; level 1. group 15.
Module 1: 11 & 12 december 2023
Module 2: 5 & 6 februari 2024
Module 3: 25 & 26 maart 2024
Module 4: 13 & 14 mei 2024
Module 5: 8 & 9 juli 2024

Online Mastermindsessies voor supervisie en intervisievragen van 15:00 – 17:00 uur:
11 januari 2024
7 maart 2024
23 april 2024
11 juni 2024

Contactformulier

Na ontvangst van het contactformulier, wordt contact opgenomen voor een intakegesprek. In dit gesprek verkennen we of deze opleiding aansluit bij jouw leerbehoefte.