Doorgronden van taaksystemen
Het fundament voor interventies die wél werken

Herken je hier iets van?

 • Individueel zijn de leden zeer competent, met elkaar komen ze echter niet tot resultaat;
 • De Agile structuur staat, maar de resultaten blijven achter. Er is bovendien gedoe;
 • Ik wéét dat ik niet moet gaan sturen, en tóch pak ik het leiderschap;
 • We hebben prachtige opstellingen gedaan, het heeft echter niet de doorbraak geleverd die we nodig hebben.
CRKBO-Geregistreerde-instelling-Tachles

Wil je écht begrijpen wat er steeds gebeurt?

Een taaksysteem is een groep mensen met een gezamenlijke doel. Zodra we ons in taaksystemen organiseren zoals in een team, afdeling of organisatie als geheel, verandert er iets. We zijn niet alleen meer een individu, maar we zijn lid van een taaksysteem. We komen onbewust in een krachtenveld terecht dat van enorme invloed is op ons gedrag, onze gedachten en onze gevoelens. We kunnen niet anders! Begrijpen hoe dit krachtenveld werkt en ook jou beïnvloedt is de basis voor interventies die verschil maken.

Waarom de meeste interventies het taaksysteem niet effectiever maken

Veel teamcoaches, HR professionals en leiders werken hard om meer resultaat uit samenwerking te krijgen. Ze nemen onbedoeld iets van de regie van het team op eigen schouders:

 • door actie te ondernemen en het proces te sturen,
 • door individueel aan te spreken,
 • door te zorgen voor sommige leden uit het team,
 • door prachtige opstellingen te maken.

Toch verandert er te weinig in het team zelf. Het harde werken geeft geen doorbraak in de resultaten. Gedrag waar iedereen last van heeft blijft maar terugkomen.

Goed te leren

Menselijke taaksystemen begrijpen is goed te leren. Het is een essentiële sleutel om vele malen effectiever te gaan handelen. Het krachtenveld in een team dat de resultaten beïnvloedt gedraagt zicht volgens universele principes! Als je deze principes kent en leert herkennen in de praktijk, heb je de basis om je interventies naadloos laten aansluiten bij wat het team werkelijk laat groeien. Je vergroot je waarde voor het team met sprongen, omdat je ze werkelijk helpt autonomer samen te werken.

Wat moet je weten?

 • Wat de universele principes van menselijke systemen zijn
 • Hoe deze principes zich laten zien in teams in de praktijk
 • Hoe menselijke systemen zich ontwikkelen:
  • Wat de kritieke voorwaarden zijn voor ontwikkeling
  • Welke competenties voortbouwen op elkaar in elke ontwikkelfase
 • Hoe de universele principes zich in jouw rol als begeleider laten zien
 • Hoe jij als begeleider meegenomen worden door de teamdynamiek én hoe je hier gebruik van maakt

Anderen over deze opleiding

Korte opleiding: Doorgronden van taaksystemen

Het doel van de korte opleiding Doorgronden van Taaksystemen is om je te leren kijken naar taaksystemen als basis voor interventies die groot rendement opleveren.

De opleiding kan op zichzelf gevolgd worden of biedt een mooie opstap naar de lange opleiding Interveniëren met Impact.

Alle (praktische) informatie over deze opleiding

Programma inhoud voor de opleidingsdagen
 • Inzicht in taaksystemen: universele principes van systemen
 • Ontwikkelstadia van taaksystemen tot in de diepste onderstroom ontrafeld
 • Paralellen en verschillen individuele ontwikkeling en taaksysteemontwikkeling
 • De logica van patiënten en zondebokken in teams
 • Veel voorkomende disfunctionele patronen in taaksystemen
 • 4 interventiezones als fundament onder elke actie in taaksystemen
 • Systemische principes hanteren zonder opstelling te doen
 • Je leert de groep als geheel waarnemen als basis voor interventies die werken
 • Je leert je stem functioneel in te brengen in plaats van te zwoegen of te zwijgen
 • Je krijgt zicht op hoe de onderstroom werkt, welke krachten hier in actief zijn en wat het effect is op de leden en op jou
 • Je leert de verschillende fases van systeemontwikkeling kennen en herkennen in de praktijk. Zodat je interventies doet die aansluiten bij wat het taaksysteem nodig heeft
 • Je leert over het doorbreken van zondebok-patronen in het team
 • Je maakt kennis met de interventietechniek die nodig is om de energie in het taaksysteem maximaal aan te wenden voor het resultaat
 • Je leert zodanig werken met de systemische principes van het opstellingenwerk dat je meer levert dan alleen waardevolle inzichten

De driedaagse is bedoeld voor ambitieuze (team)coaches, HR professionals, en leiders die werken in-, en met taaksystemen.

Je bent nieuwsgierig en reflecteert van nature graag op jezelf en processen die je waarneemt in taaksystemen. Instapniveau is HBO+ werk en denkniveau.

De grootste leeropbrengst in het leren over taaksystemen krijg je door lijfelijk te ervaren wat er gebeurt in een systeem. We werken dan ook met de opleidingsgroep als plek om systemen te leren doorgronden én om je eigen impulsen in taaksysteemcontext te leren waarnemen, begrijpen en gebruiken. Daarnaast biedt de opleiding alle theoretische kaders om de logica in taaksystemen inzichtelijk te maken.

Programma onderdelen
 • 3 Aaneengesloten opleidingsdagen, waarin we ervaringsgericht leren en de theoretische kaders doorgronden en concreet maken zodat je er mee kan werken in de praktijk.
 • 2 Mastermind sessies, waarin we aan de hand van de praktijkvoorbeelden van de deelnemers verkennen wat er speelt in de onderstroom en welke interventies maximaal rendement opleveren.
 • 1 Individueel coachgesprek, waarin we één op één verkennen welke individuele strategie voor jou belangrijk is om het maximale rendement uit je interventie te halen en onderzoeken wat er mogelijk nog in de weg zit om dit toe te passen.

Locatie: Omgeving Leusden of Hilversum
Tijdens de opleidingsdagen werken we van 9:30 – 17:00
Eventuele overnachtingen dienen door de cursist zelf geregeld te worden

Interesse in deze opleiding? Weten wat jouw investering is? Vraag een gratis verkenningsgesprek aan en ontvang de informatie die jij nodig hebt.

Groep 2 2021

Doorgronden van Taaksystemen 2:
10, 11 en 12 maart 2021

Online Mastermindsessies voor supervisie en intervisievragen van 16:00 – 18:00 uur
24 maart 2021
7 april 2021

Het coachgesprek wordt in overleg gepland.

Aanmeldingsformulier

Meld je aan voor deze opleiding via onderstaand formulier.