Over Tachles

Tachles biedt leiderschapsontwikkelingstrajecten en optimalisatie van samenwerkend vermogen voor de top van het Nederlandse bedrijfsleven en overheid. Wij zijn er voor de executives, teams en organisaties die prijs stellen op onze no-nonsense, doortastende werkwijze en onze genuanceerde, systemische aanpak.

Kwaliteitsnetwerk voor team- en organisatiecoaches

Tachles is opgericht in 2017 door Jobbeke de Jong. In Tachles komt een netwerk samen van zelfstandige organisatiecoaches en teamcoaches die overeenkomen op drie punten:

  1. een uitgesproken voorkeur voor het systeemdenken als analytische lens en het systemisch werken als interventieperspectief;
  2. het overwicht en de kwaliteit om te kunnen coachen en opleiden op het hoogste niveau;
  3. een uitgesproken eerlijke en doortastende communicatieve stijl.

Over dat laatste zeggen we wel dat we ‘tachles praten’: we komen graag tot de kern van de zaak.

“Tachles is een Jiddisch woord. Het betekent 'doel; duidelijke, klare taal; onomwonden spreken'. Iemand die tachles spreekt, neemt geen blad voor de mond.” (Wikipedia)