Wil je geïnspireerd blijven door onze laatste artikelen en video’s?

Meld je dan gratis aan voor Tachles-mail

Systeemdenken en systemisch werken…waar zit het verschil?

De termen “systeemdenken” en “systemisch werken” lijken veel op elkaar en worden in de praktijk door elkaar gebruikt. De Leergang Interveniëren met Impact die in februari 2019 start is op beide perspectieven gestoeld. Toch beschrijven ze verschillende manieren van werken en kijken. Ik heb daarom een

Irrationaliteit kent vele vormen en varianten

Idee – hoe komen organisaties toch steeds weer in gedoe terecht? Recent pakten mijn collega Mark Bouman en ikzelf het plan op om een leergang over irrationele processen in organisaties te maken. Een experiment. Ik citeer uit onze flyer-in-de-maak: De verklaringen voor gedoe in de organisatie

Hoe olifanten in de onderstroom de teamresultaten frustreren…

De vergadering in het P&O adviseursteam liep stroef. De teamleden voelden zich ergens in klemzitten. Het lukte niet om de zogenaamde olifant in de kamer –die voor iedereen voelbaar was- bespreekbaar te maken. De manager nam de leiding, gaf richting aan het proces en bepaalde

Willen ze me wel? Horen ze me wel? Over veiligheid in Teams

We willen wel… Het is natuurlijk voorspelbaar dat de vraag waarvoor een teamcoach bij teams meestal wordt gevraagd draait om samenwerken. Ik kom evenwel bijna geen teams tegen waarin de intentie tot samenwerken niet aanwezig is; iedereen wil. Des te frustrerender is het dat het in

Nieuwe Organisaties, Nieuwe Teams

Leuk en inspirerend! Ineens is het overal: Nieuw Organiseren en Nieuw Leiderschap. We schrijven erover, we lezen erover, het lijkt dé trend op gebied van organisatieontwikkeling. En ik moet je zeggen, het spreekt mij ook aan. Enorm. De organisatie waarin ieder zich verbonden voelt met het