Exclusief VIP programma

Leidinggeven aan samenwerking

Als eindverantwoordelijke in de organisatie heb je de positie met de meeste formele macht. Tegelijkertijd heb je ook een kwetsbare positie. Alle ogen zijn op jou gericht. De verwachting is dat je handelt naar de behoeften van je collega’s. Dan doe je het goed. Het risico dat je van je sokkel valt ligt op de loer.

De afhankelijkheid van jou als leider voel je omdat mensen zich aanpassen aan je, of in verzet zijn tegen je. Je zoekt manieren om je team en de organisatie te empoweren. Je wil het sámen doen. Hoewel iedereen de noodzaak hiervan beaamt, komt het toch niet lekker van de grond.

Je team is geen eenheid. Dat werkt door in de rest van de organisatie. Het gaat heus niet slecht, maar inefficiëntie kost geld, goede medewerkers zoeken hun heil elders, het verzuim is te hoog, en het werkplezier lijdt er onder. Ook bij jou, je voelt je verantwoordelijk.

Handelen vanuit je verantwoordelijkheidsgevoel levert onbedoeld vaak meer van hetzelfde op. Onder spanning zoeken we de oplossing vaak op het verkeerde niveau. Je gaat nog harder werken, meer gesprekken voeren, of harder sturen. Ineffectieve patronen worden hiermee paradoxaal versterkt en niet doorbroken. Als je dit persoonlijk neemt, kan je gaan twijfelen aan je eigen effectiviteit.

Nieuwe inzichten zijn nodig

De meeste leiders zijn ervaren in het inhoudelijk leiden van de organisatie en het aansturen van de individuen in hun teams. De huidige tijd vraagt echter dat je leiding kunt geven aan samenwerking. Samenwerking is vaak op alle lagen in de organisatie nodig. Het directieteam of managementteam dat hierin een voorbeeld is, is een voorwaarde voor succes. Hoe bestuur je dat? Welke condities zijn nodig? Welke interventies helpen de autonomie ontwikkelen en welke interventies vergroten onbedoeld de afhankelijkheid van jou als eindverantwoordelijke?

Het werkelijk integreren van de vaardigheden als leider om dit effectief te begeleiden is echt lastig. Het appel om vooral te sturen is groot. Hoe reguleer je je eigen reddersneigingen? En wat doe je bovendien wél als ‘op je handen zitten’ niets oplevert?

Voor wie is dit programma?

Het exclusieve individuele programma is speciaal ontworpen om leiders en professionals op strategische plekken in de organisatie te helpen de slag te maken naar het zelf faciliteren van een ijzersterke directie of managementteam. Dit als fundament onder een transparant en autonoom functionerende organisatie waarin de leden eigenaar zijn van de resultaten en de verantwoordelijkheid dragen die past bij de functionele rol.

Je hebt niet de ruimte om een opleiding te volgen, maar wil wel je eigen effectiviteit maximaal maken en je ontwikkelen.

In plaats van het inroepen van een externe begeleider, leer je zelf teamtransformatie te faciliteren. Alles wat jij zelf bijdraagt aan de ontwikkeling van het geheel is versterkend voor je organisatie.

Dit levert deelname je op

Rust en ruimte - Je team leert met elkaar effectief resultaten te behalen waardoor jij meer afstand kunt nemen en je kunt focussen op je core business;

Vertrouwen in je interventies - Je weet wanneer je welke interventie doet en waarom. Je weet ook wanneer je niet intervenieert;

Balans en vitaliteit - Afbakenen van functionele rollen en gezamenlijke doelen geeft alle leden balans en daarmee vitaliteit, zeker jou als leider. Helder is wat je wel doet, en ook wat je niet (meer) doet, omdat het niet versterkend is;

Plezier en verbinding in contact met je team - Je leert herkennen wanneer je uit verbinding bent, dit niet persoonlijk te maken en wel de verbinding te herstellen. In je bilateralen en op het niveau van het team als geheel.

Exclusief VIP Programma: leidinggeven aan samenwerking

Gedurende een jaar word je maandelijks op verschillende manieren individueel gefaciliteerd, zodat je de stappen kunt nemen die nodig zijn om een autonoom en effectief functionerend team te faciliteren.

Jij leert met rust en stevigheid alleen nog die interventies te doen, die werkelijk impact hebben.

Anderen over Tachles