Samenwerken in organisaties en teams: Bovenstroom en onderstroom bewegen van Ik naar Wij

Samenwerken is fantastisch als het werkt en frusterend als het niet werkt. Saaie vergaderingen zonder resultaat, besluiten van slechte kwaliteit, besluiten die niet worden nageleefd; samenwerken laat zich niet door de ratio dirigeren. Ik hoor leden van teams in organisaties vaak met enige frustratie zeggen “We zijn toch allemaal volwassen!?”…