Over Tachles

Tachles is een Jiddisch woord. Het betekent 'doel; duidelijke, klare taal; onomwonden spreken'.
Iemand die tachles spreekt, neemt geen blad voor de mond - Wikipedia.

Tachles-teamfoto.jpg

Over Tachles

Tachles is een Jiddisch woord. Het betekent 'doel; duidelijke, klare taal; onomwonden spreken'.

Iemand die tachles spreekt, neemt geen blad voor de mond - Wikipedia.

Tachles biedt gecertificeerde opleidingsprogramma’s om iedereen die samenwerkingsprocessen faciliteert in organisaties te helpen duurzame, doeltreffende interventies te doen vanuit het systeemdenken.

Wij zijn er met onze teamtrajecten en maatwerk opleidingen voor het Nederlandse bedrijfsleven en de overheid.

Wij staan bekend om onze no-nonsense, doortastende werkwijze.

Al onze programma's zijn gestoeld op de leest van systeemdenken en systemisch waarnemen.

Jobbeke-de-Jong-tijdens-Tachles-Event

Systeemdenken en Systemisch werken - Onze filosofie

Het systeemdenken kijkt naar de effecten van de interactie tussen de delen van het gehele systeem. En het systeem heeft een intrinsieke drive tot ontwikkeling. Tegelijkertijd zijn er altijd stabiliserende krachten die ontwikkeling tegenhouden.

Voor de praktijk betekent dit dat er interactiepatronen zijn die de ontwikkeling van het systeem faciliteren, én dat er patronen zijn die de ontwikkeling juist doen stagneren.

Werken aan samenwerkingsprocessen vanuit systeemdenken vraagt dat je bereid bent -en in staat- een groep als levend organisme te zien en dat je patronen kunt waarnemen.

Het vraagt van alle betrokkenen dat ze leren om zichzelf als deel van een geheel te leren waarnemen en steeds te accepteren dat niets alleen persoonlijk is in het licht van een levend menselijk systeem.

Iedereen heeft een bijdrage aan de patronen in het systeem. Niemand is individueel schuldig, maar iedereen is verantwoordelijk.

Het leren doorgronden van de patronen in het systeem en de effecten daarvan is een kunst die het fundament geeft om duurzaam samen te ontwikkelen naar een excellente samenwerking met excellente resultaten.

Ons team

Tachles is een netwerk van samenwerkende team- en organisatiecoaches. Kennisdeling, toewijding aan kwalitiatief hoogstaande begeleiding en gedeelde visie op het vak staan centraal.

Jobbeke de Jong

Jobbeke de Jong

Oprichter, Interventionist, & Auteur

Met Tachles wil ik het bewustzijn en begrip binnen organisaties voor het gedrag en de effecten daarvan helpen vergroten. Door zichtbaar en bespreekbaar te maken wat in de onderstroom speelt -en de effecten daarvan- , wil ik mensen in zakelijke context helpen om vanuit waar contact met zichzelf en elkaar te werken aan het gezamenlijke doel.

Gedrag

Gedrag

“Alle gedrag heeft een functie, en geeft informatie over het team of de organisatie als totaal. Gedrag is nooit alleen ‘persoonlijk’. Als je zo naar organisaties en teams gaat kijken komt er vanuit inzicht en begrip voor het ‘nu’ ruimte voor groei. Schuldig of onschuldig is niet relevant, verantwoordelijkheid nemen echter wel: voor alle betrokkenen.”

Focus

Focus

De focus ligt daarbij op het geheel (de organisatie, het team) én op het individu binnen het geheel – daar begint immers de kentering. Jobbeke begeleidt organisaties bij het ontwikkelen van leiderschap, samenwerking, en geeft inzicht in hoe organisaties werken vanuit het systeemdenken.

Herman Cornet

Herman Cornet

Businesspartner Maatwerk Teamtrajecten en Interventionist

Elk team kent zijn eigen dynamieken en die leiden er te vaak toe dat professionals juist minder presteren dan in potentie mogelijk is. Mijn focus als interventionist is gericht op het doen van interventies die weer flow brengt in het hele systeem.

Onderstroom

Onderstroom

Het team laten ontdekken welke dynamieken in de “onderstroom" ervoor zorgen dat het team als totaal niet verder komt en de bewustwording dat het team als geheel verantwoordelijk is voor de ontwikkeling naar meer teamvolwassenheid, zorgt voor een duurzame verandering die door het team zelf gedragen en voortgezet kan worden. Systeemdenken en Systemisch waarnemen leert deelnemers dat gedrag nooit uitsluitend persoonlijk is en de kwaliteit van interactie tussen de leden van het team een belangrijke sleutel is in de verbetering van de samenwerking

Rol & focus

Rol & focus

Sinds 1998 heb ik in verschillende rollen gewerkt met en in teams: als adviseur, manager, interim-manager en teamcoach. De laatste 20 jaar begeleid ik teams in teamontwikkeling. Bij Tachles heb ik de rol van ontwikkelaar van maatwerk teamtrajecten in organisaties. Daarbij is de focus gericht op duurzame integratie van systeemdenken en systemisch waarnemen door een combinatie van opleiding, training en teambegeleiding.

Mark Bouman

Mark Bouman

Interventionist

Competente mensen in een team zetten, betekent nog geen goeie samenwerking. Mooie resultaten en samen plezier hebben gaan (te) vaak niet samen. In mijn werk als trainer, coach en adviseur komt één vraag dan ook steeds terug: hoe bouwen leiders en teamleden teams en organisaties waar ze presteren, leren en genieten, combineren?

Aanpak, stijl en achtergrond

Aanpak, stijl en achtergrond

In mijn aanpak bouw ik voort op de kracht van het team en van de individuen. Daarbij breng ik steeds nieuwe manieren van kijken naar de situatie. Dat geeft inzicht en energie voor actie. Systeemdenken heeft een belangrijke plek. Mijn stijl is energiek, zorgvuldig, precies ook direct. Mijn achtergrond als bedrijfskundig brengt inzicht in organisatiedynamiek.

Sinds 1999

Sinds 1999

Sinds 1999 bouw en implementeer ik leiderschapstrajecten, en coach ik teams en hun leiders.

Maike van der Donk

Maike van der Donk

Interventionist

Ik ben geboren in een familie waar ondernemen met je familie een belangrijke rol speelde. Goed samenwerken met je familie vraagt dat je functioneel en professioneel omgaat met de verschillende rollen die je hebt.

Door mijn jarenlange ervaring bij FBNed begrijp ik de dynamiek van ondernemende families als geen ander.

Gedrag en effecten ervan

Gedrag en effecten ervan

Gedrag en de effecten van dat gedrag begrijpen in de verschillende systemen van familie, bedrijf en eigendom zijn een belangrijk onderdeel voor succes van resultaatgerichte familiebedrijven. En besef te hebben van ‘iedereen hoort erbij’.

Systeemdenken

Systeemdenken

Net als mijn collega’s bij Tachles werk ik met teams en families vanuit het systeemdenken, en daarnaast zal ik mijn systemische kennis ook altijd inzetten. Door mijn ervaring met familiebedrijven werk ik graag met leidinggevende teams in organisaties.

Bij Tachles

Bij Tachles

Ik faciliteer verschillende groepen die aantal keer per jaar bijeenkomen. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor verschillende trainingen op het gebied van systeemdenken, (persoonlijk) leiderschap en governance, o.a. bij familiebedrijven.

Marleen de Boer

Marleen de Boer

Interventionist

Met mijn roots als sociaal psycholoog in gezondheidszorg en onderwijs heb ik mij gespecialiseerd in samenwerking en ontwikkeling van teams. Mijn uitgangspunt is dat gezamenlijke doelen het beste worden bereikt vanuit een heldere en prettige samenwerking waarbij ieder teamlid zijn eigen unieke bijdrage kan leveren aan het gezamenlijk resultaat.

Mijn werkwijze

Mijn werkwijze

Ik onderzoek graag met teams waar belemmeringen en uitdagingen zitten en kan dit op een concrete manier bespreekbaar maken. Het resultaat is ruimte om te leren met en van elkaar waardoor de resultaten verbeteren. Daarnaast coach ik professionals gericht op positie, rol inname, begeleiding van teams en persoonlijke ontwikkeling.

Christel Hofman

Christel Hofman

Interventionist

Als kind uit een ondernemersgezin leerde ik al dat iedereen ertoe doet en dat iedereen zijn steentje bij moet kunnen dragen om het beste resultaat te behalen. Later merkte ik als leidinggevende binnen diverse organisaties dat de dynamiek in mijn team bepalend was voor de mate waarin we het resultaat haalden. De kwaliteit van de interactie bleek bepalend voor succes.

Verandering

Verandering

Vanuit mijn rol als veranderkundige adviseur constateerde ik keer op keer dat bottom up werken veel energie kan losmaken, maar als de interactie binnen het executive team niet ondersteunend is aan de verandering, dit veelal op een teleurstelling uitloopt.

Toenemende complexiteit

Toenemende complexiteit

Omdat de complexiteit in de samenleving toeneemt, zullen we meer complexiteit moeten incorporeren in onze samenwerkingen. Dit geeft veel gedoe in teams. Het is daarom mijn missie om meer lichtheid en effectiviteit in teams te brengen. Dat doe ik door teams te coachen en te trainen. Mijn kennis van o.a. systeemtheorie, Deep Democracy en agile werkvormen zoals Holacracy zijn hiervoor mijn leidraad.

Over mijn stijl

Over mijn stijl

Ik richt mij niet op het individu, maar op de kwaliteit van de interactie en de eerste volgende natuurlijke stap die gezet kan worden. Mijn stijl is respectvol, energiek en plezierig.

Petra Wiesnekker

Petra Wiesnekker

Assistente

Ik heb als office manager bij diverse bedrijven gewerkt, eerst als interim gedetacheerd, later ook een aantal jaren in vast dienst verband. Daar heb ik geleerd dat ik het belangrijk vind om te zorgen dat alles binnen een organisatie loopt, dat ik het overzicht hou op wat er speelt en werk met leuke mensen. Iedereen moet dat kunnen doen waar hij/zij goed in is en als ik daar weer een stukje bij kan helpen….

Met elkaar

Met elkaar

Het runnen van een organisatie doe je niet alleen maar met elkaar. Uiteindelijk gaat het om een goede samenwerking. Het is leuk om te zien hoe mensen kunnen groeien in hun rol omdat ze zich niet meer bezig hoeven te houden met iets waar ze of geen tijd of helemaal geen zin in hebben.

Bij Tachles

Bij Tachles

Bij Tachles beheer ik de agenda’s, en verricht ik allerlei hand en span diensten met een leuk team. De diensten die Tachles aanbiedt, sluiten heel goed aan bij mijn gedachten over samenwerken.