Welkom bij Tachles

Organisaties waar mensen met plezier optimale resultaten uit samenwerking halen: daar gaan wij voor.

Onze missie

Een taaksysteem is een groep mensen met een gezamenlijk doel. De meeste leden van zo’n groep hebben de intentie en de wens om met elkaar samen te werken. Omdat het nodig is om de gezamenlijke doelen te realiseren. Toch levert samenwerking vaak helemaal niet het gewenste resultaat. Er ontstaat gedoe en het taaksysteem raakt verstrikt in patronen die niet helpen. We nemen het elkaar kwalijk, of de leider, of de top, of onszelf. Dat lost niets op.

Het is onze missie om vanuit systeemdenken de logica van het gedrag van mensen in taaksystemen inzichtelijk te maken. Als je begrijpt wat er gebeurt, leer je namelijk heel anders kijken naar het gedrag van de leden in het systeem. Weten hoe het werkt maakt dat je interventies kunt gaan doen die taaksystemen aanzetten tot ontwikkeling. Ze gaan leren hoe ze zelfstandig het hoogste rendement uit samenwerking kunnen halen. Dit versterkt de onderlinge verbinding en maakt de leden trots. Als de beschikbare energie gericht wordt op het resultaat, ontstaat de natuurlijke flow en het bijbehorende plezier.

Realisatie en resultaat

Om onze missie te realiseren bieden we opleidingen in interventiekunde en teamprogramma’s aan. Alles gebaseerd op de mix tussen systeemdenken en systemisch werken.

Het is van onschatbare waarde als je mag werken in team waar je je gewaardeerd en thuis voelt, en waar het beste resultaat mogelijk gehaald wordt. Daar gaan we voor!

De Tachles missie is geslaagd als leden van organisaties middels de fundamenten van het systeemdenken hebben geleerd het hoogste rendement uit samenwerking te behalen in een inclusieve cultuur.

Verkenningsgesprek

Ben jij benieuwd wat wij voor jou of jouw organisatie kunnen betekenen? In een vrijblijvend verkenningsgesprek denken we met je mee en geven we je advies.

Tachles bij RTLZ in het programma 'De Nieuwe Economie'

Het grootste probleem met samenwerking? We zetten mensen bij elkaar die professioneel, volwassen en vakbekwaam zijn en verwachten dat ze kunnen samenwerken om resultaat te behalen. Als dit niet lukt gaan teamcoaches of leidinggevenden zelf ontzettend hard werken voor dat resultaat. De verantwoordelijkheid van het team rust op je schouders.

Leer systeemdenken praktisch toe te passen, uit te zoomen en te kijken naar een groep als een soort levend geheel. Als je dat goed snapt, krijg je een ander instrumentarium in handen om interventies te doen en laat je het systeem resultaat behalen.

Benieuwd hoe je systeemdenken het beste kunt toepassen? Volg de RTLZ videoreeks waarin Jobbeke de Jong je meeneemt in de meest voorkomende problemen en tips omtrent het begeleiden van samenwerking.

Wat wij doen

Teamontwikkeling-met-het-teamtraject-Tachles

Opleidingen

Opleidingen-Tachles

Teamcoaching

Tachles-Supervisiegroep

Events & Masterclasses

Leiderschap in samenwerking

Topprestaties op teamniveau vragen veel van de betrokken teamleden én de leidinggevende. Vanuit hun eigen rol in het team moeten alle betrokkenen leiderschap in samenwerking laten zien. Pas dan komt de vaart erin en worden de collectieve resultaten zichtbaar. Wij maken inzichtelijk wat leiderschap in samenwerking betekent vanuit de verschillende rollen.

In company opleidingen

Een interne groep adviseurs, consultants, leidinggevenden, projectmanagers, trainers, coaches, en eigenlijk iedereen die actief de organisatie faciliteert in team-, en organisatieontwikkeling? Wij bieden onze opleiding ook intern in de organisatie aan. Interventiekunde op basis van Systeemdenken en Systemisch kijken: voor interventies die wél werken.

Beheers je! - Verwacht op 20 maart 2023

Doelbewust en stevig interveniëren in samenwerking

"Een must-read voor iedereen die écht het verschil wil maken in het begeleiden van samenwerking!"

Leer moeiteloos maximaal effect uit je interventies te halen

  • Maak je grootste valkuilen als interventionist inzichtelijk en ontdek een helder alternatief;
  • Leg de focus op jezelf als interventionist in samenwerking;
  • Daag jezelf uit en ga verder dan alles wat je weet over teams, samenwerking en groepsdynamica.

Competente mensen, Incompetente teams

Handboek voor het interveniëren met impact in samenwerking

Dit boek laat zien hoe je met minimale inspanning maximaal resultaat in samenwerking faciliteert en hoe je transitieprocessen in goede banen leidt. Want het leiden van resultaatgerichte teams is iets anders dan het leiden van individuen. Het vraagt kunnen kijken naar het team als een levend wezen, een organisme.

Grip op samenwerking: de 4 interventiezones

Dit handboek neemt je mee in de 4 systeem-interventiezones. Je ontdekt hoe jij vanuit rust en kracht die interventies kunt doen die er voor zorgen dat het team zélf effectief gaat samenwerken en daarmee optimale resultaten behaalt.

Vrij & trefzeker interveniëren, 7 onmisbare ingrediënten

Vrij en trefzeker interveniëren in samenwerkingsontwikkeling; klinkt aantrekkelijk? Met deze 7 onmisbare ingrediënten krijg jij de sleutel in handen voor verdieping van je interventies en trefzekerheid in de uitvoering.

Waarom Tachles?

Systeemdenken-voor-inzicht-Tachles

Systeemdenken geeft inzicht

Elk gedrag heeft een reden, een functie. Ook negatief gedrag, ook conflicten.

Menselijk-met-lef-Tachles

Menselijk én met lef

Wij scheppen een veilige omgeving om vrijuit in te spreken: een belangrijk middel. Maar het doel is groei, en dat vraagt lef. Onze interventionisten houden een eerlijke spiegel voor.

Tachles-duurzame-groei

Duurzame inzichten, continue ontwikkeling

Wie eenmaal inziet hoe systemen werken, zal het voordeel blijvend benutten. Resultaten die een leven lang meegaan!

Inzicht-verheldering-Tachles

Gezonde samenwerking

Wij bieden inzicht en verheldering. De ruis in onderlinge samenwerking helpen wij te benoemen en te overwinnen zodat de energie in het taaksysteem richting gezamenlijke doelstelling stroomt in plaats van richting onderling gedoe. We leiden bovendien leiders, teamcoaches en andere interventionisten op om dit vanuit hun functionele zelf te doen. 

Alle opleidingen en coaching

Interveniëren met Impact

Je bent ervaren in het begeleiden van samenwerkingsprocessen in organisaties. Je bent teamcoach, leidinggevende, HR professional of consultant: kortom interventionist in taaksystemen.

Het doel is steeds het taaksysteem te faciliteren in het ontwikkelen van de samenwerking en autonomie zodat met plezier de beste resultaten gehaald worden.

Je hebt al veel geïnvesteerd in je eigen ontwikkeling en bent klaar om jouw expertise naar een hoger niveau te tillen. Van medior naar senior niveau. Je zoekt daarmee naar een perspectief dat jou helpt veel meer rendement uit je interventies te halen.

Je wilt van maximale waarde zijn voor jouw opdrachtgevers of de organisatie waarin je werkt. Je weet dat harder werken hierin niet het antwoord is. Je bent daarin nieuwsgierig naar systeemdenken en systemisch kijken als perspectief om de dynamiek in een organisatie te doorgronden en functioneel te beïnvloeden.

Meer informatie

Basis Interventiekunde

Een taaksysteem is een groep mensen met een gezamenlijke doel. Zodra we ons in taaksystemen organiseren zoals in een team, afdeling of organisatie als geheel, verandert er iets. We zijn niet alleen meer een individu, maar we zijn lid van een taaksysteem.

We komen onbewust in een krachtenveld terecht dat van enorme invloed is op ons gedrag, onze gedachten en onze gevoelens. We kunnen niet anders!

Begrijpen hoe dit krachtenveld werkt en ook jou beïnvloedt is de basis voor interventies die verschil maken.

Meer informatie

Teamspiegel

Resultaat in één middag.

De resultaatgerichtheid in het team stimuleren? In één middag zicht op de interactiepatronen in je team?

Wil je een doorkijk naar hoe je ‘quick wins’ in de effectiviteit van de teamsamenwerking zou kunnen bereiken?

Met een Team Spiegel sessie zet het team de eerste belangrijke stap richting effectievere samenwerking.

Meer informatie

Teamontwikkelingstraject

Met onze teamtrajecten gaan we een stap verder dan traditionele teamcoach-trajecten: we leiden het team als geheel op een duurzame manier op. Het effect? Meer rendement en duurzaam leren.

Teamcoaching is onderdeel van het traject, naast het opleiden van het team als geheel. Hiermee stellen we het team in staat om in de toekomst continu de eigen ontwikkeling te blijven monitoren en de resultaten te blijven optimaliseren vanuit diepgaand inzicht en begrip voor de groepsdynamiek.

Meer informatie

Tachles Event

Samenwerking begeleiden is een ambacht. In verreweg de meeste samenwerkingsverbanden is weliswaar de wil of de intentie aanwezig om met elkaar iets moois neer te zetten, maar lukt het niet om een echt fijne verbinding met alle leden van de groep te creëren. Het gezamenlijke resultaat blijft achter bij de doelstelling of komt zelfs helemaal niet van de grond.

Voor de coach, trainer, of leidinggevende is de verleiding haast niet te weerstaan om de kartrekker te worden. Je trekt je supermanpak aan maakt jezelf verantwoordelijk voor het proces én het resultaat. Waarschijnlijk ben je er ook nog eens erg goed in. Je resultaat krijg je misschien voor elkaar, maar het eigenaarschap ligt vooral bij jou en kwalitatief is het resultaat niet zo goed als het zou kunnen zijn als de wijsheid van het hele team was benut. Bovendien moet jij hiervoor heel hard werken en wordt het team -of andere samenwerkingsverband- alleen maar afhankelijker van je.

Meer informatie

Masterclass

Zodra je aansluit bij een team, wordt je onbewust meegenomen in de teamdynamiek. Als je dit effectief weet te herkennen en benoemen, gebruik je je eigen potentieel maximaal. Je gebruikt jezelf als instrument. En je spreekt ook nog eens de potentie van het team waarmee je werkt aan.

De juiste interventies nodigen het team uit om in beweging te komen en regie te nemen.

Deze interventies maken meestal bespreekbaar wat nog niet bespreekbaar was in het team. En dat is best spannend.

Meer informatie

Anderen over Tachles