Competente mensen, Incompetente teams

Handboek voor het interveniëren met impact in samenwerking

Het boek is van waarde voor iedereen die samenwerking begeleidt. Dat zijn veel meer mensen dan alleen teamcoaches, trainers, organisatiecoaches, consultants, agile coaches, scrum masters, leidinggevenden, projectmanagers of lean coaches: het zijn ze allemaal tezamen en meer.

Overal waar samenwerking nodig is om resultaat te krijgen, is het belangrijk om de dynamiek te doorgronden en te beïnvloeden. Ten dienste van het gezamenlijke doel. De term interventionist is dan ook in de context van dit boek van toepassing op iedereen die samenwerking faciliteert.

Anderen over het boek

Over het boek

Veel teamcoaches en -leiders werken te hard. Ze proberen hun teams bij te sturen en zitten boven op processen. Voor ze het weten spreken ze mensen individueel aan of proberen ze hun teams richting het gewenste doel te trekken of te duwen.

De groepen waarmee je werkt zijn tevreden genoeg, maar jij weet dat het effectiever kan omdat je merkt dat het team te weinig leert en afhankelijk blijft van de begeleider.

Wat werkt dan wel?

In mijn jarenlange ervaring als opleider van interventionisten en in mijn eigen praktijk als interventionist ken ik de trekkracht van groepsdynamiek. De impuls om te willen redden of juist heel hard weg te rennen als het te turbulent wordt is soms heel krachtig. Het kan pittig zijn om tegenover een groep te zitten en de verantwoordelijkheid te voelen ‘dat het goed gaat’. Als je dan ook nog een kritische groep of groep die niet meewerkt zoals jij zou willen treft, is het helemaal moeilijk om stevig op je eigen billen te blijven zitten en die interventies te doen die rustig aan beweging en ontwikkeling brengen. Mijn eigen ervaring en kennis van dynamiek in groepen helpt me daar bij. Het is mijn missie om deze kennis zo breed mogelijk beschikbaar te maken in organisaties om zo bij te dragen aan inclusieve organisatieculturen waar met plezier en resultaat wordt samengewerkt!

Dit boek laat zien hoe je met minimale inspanning maximaal resultaat in samenwerking faciliteert en hoe je transitieprocessen in goede banen leidt. Want het leiden van resultaatgerichte teams is iets anders dan het leiden van individuen. Het vraagt kunnen kijken naar het team als een levend wezen, een organisme.

Teams kennen hun eigen ontwikkelstadia en gedragingen. Ook moet je weten hoe jij als begeleider zelf ook meegenomen wordt door dit organisme.

Zo leg je het fundament voor interventies die werkelijk verschil maken.

Benieuwd naar de inhoud?

Competente-mensen-incompetente-teams-Jobbeke-de-Jong-Tachles
1 Wat is een taaksysteem?

1.1 Een taaksysteem is iets anders dan de som van de leden
1.2 Onderstroom en bovenstroom
1.3 Gedrag persoonlijk maken: het ligt aan jou of aan mij …
1.4 Hoe het taaksysteem de leden beïnvloedt
1.5 Veelvoorkomende interventies met een averechts effect
1.6 Hoe neem je een groep als geheel waar?
Concluderend

2 Wat je moet weten over menselijke levende systemen

2.1 Het individu
2.2 Het taaksysteem
2.3 Overleven, ontwikkelen en transformeren in het taaksysteem
2.4 Nieuwe informatie is cruciaal én ontregelt
Concluderend

3 Taaksysteemontwikkeling onder de loep

3.1 Homeostatische werking van het systeem
3.2 Vier fasen in taaksysteemontwikkeling
3.3 Verschillen tussen individuele ontwikkeling en taaksysteemontwikkeling
3.4 Wat je verder nog moet weten over systemen
Concluderend

4 Het taaksysteem als jong kind: de afhankelijkheidsfase

4.1 Kenmerken van de afhankelijkheidsfase
4.2 De bovenstroom
4.3 De onderstroom
4.4 Competenties
Concluderend

5 Het taaksysteem als puber: de vechtfase

5.1 De onderstroom
5.2 De ordening tussen de leden activeert oude persoonlijke rollen
5.3 Veelvoorkomende interactiepatronen
5.4 Energie
5.5 Competenties
Concluderend

6 Eindelijk volwassen: flow!

6.1 Leiderschap
6.2 Interactiepatronen
6.3 De achterkant van het walhalla der volwassenheid
6.4 Energie in de volwassen fase
6.5 Dé competentie voor volwassen taaksystemen
Concluderend

7 De kunst van het interveniëren

7.1 De vier interventiezones
7.2 De interventiedriehoek
7.3 Wees je bewust van jouw functionele rol als interventionist
7.4 De grondhouding van de interventionist
7.5 Het leerproces ontrafeld in de logische stappen
Concluderend

8 Interventies in de afhankelijkheidsfase: van kind naar puber

8.1 Klaar voor de start …
8.2 Af!
8.3 Niemand weet wat er gaat gebeuren
8.4 Interventies met impact in de afhankelijkheidsfase
8.5 Gedragen besluiten als grootste opbrengst van competentieontwikkeling
Concluderend

9 Interventies in de vechtfase: van puber naar volwassen

9.1 Klaar voor de start
9.2 Aannames en projecties
9.3 Functioneel feedback geven en ontvangen
9.4 Frustratie in het taaksysteem
9.5 Ineffectieve interactiepatronen
9.6 Zondebokken en patiënten
9.7 De beste resultaten met functionele subgroepen
9.8 Zone 4: Jij als representant
Concluderend

10 Volwassen taaksystemen

10.1 Zone 3: Interventies op organisatiesensitiviteit (en innovatiekracht)
10.2 Interventies bij regressie na een grote verandering
10.3 Zone 4: Betovering en vervreemding
Afsluitend

Jobbeke-de-Jong-Tachles

Over Jobbeke de Jong

Directeur & coach bij Tachles
Auteur "Competente mensen incompetente teams"

Jobbeke de Jong is organisatiepsycholoog en leidt al jaren professionals op in het coachen van teams in organisaties. Ze is oprichter van Tachles, een netwerk van samenwerkende team- en organisatiecoaches. Tachles biedt opleidingen in interventiekunde en biedt teamprogramma’s in organisaties. Alle interventies zijn gestoeld op systeemdenken en systemisch kijken.

Competente-mensen-incompetente-teams--Jobbeke-de-Jong

Competente mensen incompetente teams
Handboek voor het interveniëren met impact in samenwerking

€ 24,95