8 ingrediënten voor iedereen die geen resultaat uit samenwerking wil!

Wil je interveniëren zonder enig resultaat in uw organisatie of team?

We kunnen het ons nauwelijks voorstellen, maar misschien wil je wel helemaal geen resultaat uit samenwerking! We hebben de boel daarom maar eens omgedraaid: hoe bereik je helemaal niets met samenwerking?

We hopen dat je dit met evenveel plezier leest als dat wij het geschreven hebben. En uiteraard zijn we benieuwd naar andere ingrediënten om het resultaat loze gerecht nog minder effectief te maken!

Vergaderingen: een onmisbaar drama!

Herkent u de vreselijke niet-om-door-te-komen vergaderingen bij u in uw team? Bent u er ook zo aan gehecht? Omdat u anders de tijd mist om mail rustig te lezen of snel nog dat ene voorstel of beleidsstuk grondig door te lezen.

Bovendien bent u eveneens gehecht aan de veelbetekenende blikken met een aantal favoriete collega’s. U geniet van het roddelmoment ná de vergadering waarin even stoom afgeblazen kan worden en de frustratie over de ineffectiviteit van het teamgebeuren samen geventileerd kan worden. Het zijn verbroederende momenten. Ontroerend soms. Verbindend zeker.

Kortom u en uw collega’s hebben er belang blijft dat alles blijft zoals het nu is. En aangezien in woorden wel gesproken wordt over samenwerken en teamwork, maar in feite er geen concreet doel ligt, maakt het ook niet uit. U bent gehecht aan deze realiteit en wilt u en uw collega’s er van verzekeren dat het zo blijft. In dit artikel leg ik u de ingrediënten voor die onmisbaar zijn voor een interventie zonder enige impact in organisaties en teams!

INGREDIËNT 1: Houd uw laptop open en maak geen oogcontact met anderen.

Alleen om af en toe afkeurende blikken uit te wisselen. Belangrijk uiteraard om lekker andere dingen te doen tijdens de bijeenkomst! Én een mooi scherm om uw eigen gezicht achter te verbergen als u dat zo uitkomt.

INGREDIËNT 2: Praat over uzelf in de derde persoon enkelvoud.

Heel belangrijk om uzelf niet werkelijk uit te spreken of stelling te nemen. Begin met altijd over jezelf te praten in termen van ‘je’ en ‘men’. Fantastisch om veel verwarring te veroorzaken; over wie gaat uw boodschap? Geen idee!

INGREDIËNT 3: Praat in abstracties.

Zeker in combinatie met ingrediënt 1 is dit succes verzekerd: praat zo abstract mogelijk! Een geweldige zet. U nodigt anderen daarmee impliciet uit om zich ook in algemene en abstracte terminologie te uiten. Voor u het weet heeft u een patroon helpen versterken waarin niemand weet wat er precies gezegd wordt. Theoretiseer, veralgemeniseer, praat het liefst over gebeurtenissen in andere contexten dan die waarin u op dat moment bent. Let erop dat u niet per ongeluk iets concreets benoemt, dat zou het team houvast geven om tot een resultaat te komen.

INGREDIËNT 4: Speculeer!

Speculaties en voorspellingen over de toekomst. We kunnen er niet genoeg van integreren in ons taalgebruik. Vorm -liefst complex- theorieën over wat er mogelijk in de nabije en verre toekomst zou kunnen gebeuren. Weef daarbij verschillende scenario’s door elkaar. Met wat oefenen zult u merken dat u er steeds kundiger in wordt! Scenario’s roepen scenario’s op en voor u het weet heeft de helft van het team alle mogelijke gebeurtenissen bij elkaar verzonnen en is de andere helft van het team volkomen afgehaakt.

INGREDIËNT 5: Blijf het verleden gebruiken als verklaring voor het heden!

Een belangrijke smaakmaker: het verleden. Gebruik elke mogelijkheid om iedereen (liefst in abstracties, zie ingredient 3) uitvoerig uit te leggen wat er in het verleden precies gebeurd is en hoe dat de huidige realiteit nog altijd onmogelijk maakt. Dit ingrediënt is vooral belangrijk wanneer u uw (en dat van uw collega’s) eigen gebrek aan regelmogelijkheden daarmee kunt blijven onderstrepen,

INGREDIËNT 6: Begin elke input met uw mening.

Om meerdere redenen is dit ingrediënt in de samenwerkingsvermijding waardevol: ten eerste is uw mening een goede manier anderen uit te nodigen hún mening te verkondigen. Het levert al snel discussies waarin niemand elkaar meer hoort, maar wel even lekker gepassioneerd kan uitrazen! Wanneer er niet op elkaar aangesloten wordt, maar elke keer een nieuwe mening geventileerd wordt weten we zeker dat we niets samen bouwen! Ten tweede zijn meningen een goede manier om weg te blijven bij de feiten of concrete data behorende bij agendapunten. Zonder feitelijke data kunnen we ook geen kwalitatief goed gezamenlijk besluit nemen: precies wat we zochten!

INGREDIËNT 7: Leg lekker lang en veel uit.

Heerlijk ook om uw stem in goede conditie te houden: praat veel en lang! Verlies uzelf in zijpaden en probeer verschillende topics tegelijkertijd uit te leggen. U zult merken dat al snel niemand luistert en er weer ettelijke minuten voorbij zijn gevlógen zonder enig zicht op resultaat!

INGREDIËNT 8: De ‘Ja Maar’.

Onmisbaar in elk mislukt teamoverleg: de Ja Maar! Probeer zo op de inbreng van collega’s te reageren met een goed onderbouwde ‘Ja maar’. Vertel waarom u het echt geen goed idee vindt, serveer de vorige spreker vriendelijk -edoch met ferme tred- af! U zult merken dat met enige oefening andere bekwame ‘Ja Maar’ inbrengers enthousiast in het patroon meedoen en iedereen die minder bekwaam is in het ‘Ja maaren” niets meer inbrengt. Dat schiet lekker op!

Er zijn nog vele smaken en ingrediënten toe te voegen voor een samenwerking zonder resultaat, heeft u ook nog unieke ingrediënten? We horen ze heel graag: Mix and Match!

Interessant? Deel dit bericht met je netwerk

Dit bericht delen

Ons volgen

Nieuws ontvangen?

Voer je naam in
Vul een geldig e-mailadres in.
Er ging iets niet helemaal goed. Controleer je invoer en probeer het opnieuw