Extended masterclass
Interveniëren op het hoogste niveau

Kom jij als ervaren teamcoach of interventionist ondanks al je opleiding en ervaring tóch steeds op de leidersplek? Vindt je jezelf te aardig en wil je scherpere interventies doen met meer impact? Werk je te hard? Kost het je te veel tijd, energie en misschien zelfs plezier? Wil je ontdekken hoe je intervenieert vanuit rust en stevigheid? De Extended Masterclass biedt ervaren interventionisten een helder kader om de volgende stap in kaart te brengen en geeft bovendien meteen inzicht in systeemdenken als peiler onder scherpe interventies met impact.

Sturen, voorzichtig worden, of doen 'wat het team wil'

Ervaren teamcoaches hebben vaak een stevig kenniskader over teamontwikkeling. Toch komen ze in de praktijk te snel op de leidersplek terecht: ze gaan inhoudelijk regelen, sturen en richten zich op het resultaat in plaats van het leerproces van het team. Een andere veel voorkomende valkuil is dat ze te veel mee gaan in ‘wat het team wil’ of voorzichtig worden met hun interventies. Opnieuw leert het team daarmee niet de aanwezige potentie aanwenden ten dienste van de gezamenlijke doelstelling. Bovendien blijven dit soort sessies innerlijk knagen omdat de teamcoach weet dat hij of zij de eigen potentie effectiever in kan zetten om zo de waarde voor het team maximaal te maken.

Te late reflectie

In de praktijk kost het stappen in de leidersrol als -ontwikkeling gevraagd wordt-, veel energie en levert het weinig zichtbaar leereffect op. Dat gaat knagen. Dit overkomt ook ervaren teamcoaches. Achteraf hebben ze dit feilloos door. Ik hoor vaak dat deze interventionisten zeer goed in staat zijn om te reflecteren en de eigen effectiviteit te beoordelen. De impuls tot handelen blijkt in de praktijk echter te sterk waardoor de reflectie achteraf gebeurt. Reflectievermogen is cruciaal, maar als het achteraf pas komt, is het eigenlijk net te laat.

Wat vraagt dit vak?

Het vak van het faciliteren van samenwerking is met recht een ambacht. Het vraagt doorlopend investeren in je eigen ontwikkeling als je onderscheidend wilt zijn in je effectiviteit. Dit komt omdat het van je vraagt:

 • Dat je kunt kijken naar het team als geheel,
 • Dat je het effect van de interactie en onderstroom in het team op jou in het moment kunt herkennen en effectief kunt gebruiken in je interventie
 • Dat je kunt interveniëren op interactie

Dit zijn vaardigheden die voortkomen uit systeemdenken en die meesten van ons niet eerder geleerd hebben. We zijn meestal getraind in het leiden van het proces. Daarmee wordt het team afhankelijk van jou. En dat is nu net wat niet helpt.

Afhankelijkheid ontstaat door:

 • Individuele interventies te doen op de individuele leden van het team (feedback geven, vragen stellen aan leden, enzovoorts)
 • Inhoudelijke interventies te doen ten aanzien van de taak, het doel, of het onderwerp voorhanden (doorvragen, samenvatten, enzovoorts)
 • De interactie te regelen tussen de leden (mensen de beurt geven, vertellen dat ze moeten luisteren naar elkaar, enzovoorts)
 • Interventies te doen die te vroeg of te laat komen (zoals het geven van een feedback training, of doen van een opstelling)

Voorbeelden van interventies die op zichzelf helemaal niet verkeerd zijn, maar het team niet faciliteren in het nemen van eigenaarschap en maximaliseren van resultaat. Ook de interventionist leert hier weinig. Ik hoor heel vaak dat interventionisten haarfijn zien wat er gebeurt, maar nog niet over de competenties beschikken om dát met effect te benoemen en te gebruiken voor een interventie die beweging brengt in het team.

Op senior niveau interveniëren in samenwerking is goed te leren. Het helpt enorm als je voor jezelf scherp hebt waar je nu staat en wat je volgende stap wordt om je te onderscheiden in je expertise.

De senior interventionist heeft de competenties en kennis in huis om met ogenschijnlijk minimale inspanning, maximaal effect van de interventie te verkrijgen. Dit is mogelijk omdat hij of zij zich ontwikkeld heeft ten opzichte van de volgende 3 domeinen:

 • Scherp reflectievermogen on the spot zodat je niet ingezogen raakt in de dynamiek, maar het juist hanteert als fundament onder je interventies die het TEAM in ontwikkeling faciliteren
 • Vaardigheden om in het moment die competenties te faciliteren passend bij de ontwikkelfase van het systeem zodat je het systeem maximaal faciliteert in het ontwikkelen van interactiepatronen die autonoom resultaat behalen garanderen. Daarbij hoort het Weten wanneer je intervenieert en wanneer niet
 • Inhoudelijk doorgronden van de onderstroom dynamiek vanuit kennis over hoe systemen zich bewegen, groeien en leren zodat je in de praktijk weet waar je naar kijkt, hoe je kijkt, en waarom het logisch is wat er gebeurt ook al is het turbulent of misschien ongemakkelijk.

Extended Masterclass en exclusief individueel groeigesprek

Tijdens onze masterclass neem ik je mee in alle drie deze domeinen zodat je haarscherp krijgt hoe jij jouw waarde voor je opdrachtgevers maximaal kunt inzetten omdat je weet welke skills dit van je vraagt. Je leert wat nodig is om met minimale inspanning het team maximaal in beweging te krijgen. Dit geeft veel ruimte en rust in je interventies.

Je leert

 • Welke strategie jou helpt om jezelf als instrument in het moment in te zetten
 • Hoe je interactiepatronen herkent in het moment en welke tools je inzet om effectief te interveniëren
 • Welke 3 belangrijkste inzichten vanuit het systeemdenken jou helpen om het team als geheel te zien en de onderstroom te herkennen en te begrijpen

Tijdens de masterclass bouw jij je eigen stappenplan om direct bij de volgende sessie met het team de senior skills te gebruiken.

Exclusief, individueel groeigesprek

Na afloop van de masterclass maken we een afspraak voor een exclusief, individueel groeigesprek. Voortbouwend op het stappenplan dat je tijdens de masterclass voor jezelf hebt opgesteld, kijk ik samen met jou naar jouw specifieke werkcontext en welke kansen je kunt benutten om met maximale impact te intervenieren bij jouw opdrachtgevers en de teams waarmee je werkt. Ik pak daarin terug op de theorie die tijdens de masterclass aan de orde is geweest en help je bij het in de praktijk brengen daarvan. Uitgangspunt is dat je jouw waarde vergroot omdat je met stevigeheid, trefzekerheid en mildheid intervenieert in dynamische samenwerkingsprocessen.

Voor wie?

De masterclass is bedoeld voor ervaren en super ambitieuze teamcoaches, professionals, leiders: kortom interventionisten in samenwerking die klaar zijn om een boost te geven aan hun eigen expertise en effectiviteit.

Boek hieronder je toegang voor een investering van slechts € 197,-. Dit bedrag is inclusief:

-De masterclass van 2 uur
-De werkbladen behorend bij de masterclass
-Exclusief, individueel groeigesprek
- Je ontvangt het boek Competente mensen, Incompetente teams  (de Jong, 2021) zodra het uitkomt in mei 2021

Boek je ticket

De Extended Masterclass is tussen 10:00 en 12:00.