Lerende Meesterschapsgroep

Meesterschap als interventionist

Meesterschap in interveniëren in samenwerking vraagt naast kennis en inzicht, vlieguren. Meesterschap in interveniëren in samenwerking zit hem in een aantal elementen:

 • Vermogen helder waar te nemen wat er in het systeem gebeurt
 • Weten welke interventies in welke ontwikkelfase het systeem in de leerstand helpen richting volwassenheid
 • Zelfregulatie om te interveniëren vanuit een gecentreerde innerlijke positie, zoveel mogelijk vrij van oude overlevingsrollen

In de meesterschapsgroep werk je met ervaren collega interventionisten aan het doorlopend fijn slijpen van je interventiekunde en het verdiepen en verbreden van je inzicht in taaksystemen. Voorwaarde voor deelname is het hebben afgerond van de leergang Interveniëren met Impact.

Je bent verantwoordelijk voor je eigen kwaliteit

Als interventionist ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit van je eigen interventies. Uit onderzoek blijkt dat we na het volgen een opleiding zo'n 5% tot 10% van de inhoud van een opleiding als parate kennis beschikbaar hebben. Herhaling en verdieping helpen je de opbrengst uit de leergang te verdiepen, actueel te houden en bovendien blijvend in ontwikkeling te zijn. Dit komt de kwaliteit van je interventies ten goede. De beste interventionisten weten wat leren en veranderen is (en hoe ontregelend het kan zijn) omdat ze zélf ook voortdurend investeren in de eigen ontwikkeling.

Tachles biedt met de lerende meesterschapsgroep oud deelnemers van Interveniëren met Impact een platform om te blijven investeren in de eigen professionele ontwikkeling. We werken 5 x per jaar 1 dagdeel met elkaar samen om onze vaardigheden als interventionist aan te scherpen en onze inzichten in systeemdynamieken ter verbreden en te verdiepen. Daarbij krijg je 4 exclusieve coachgesprekken, in te plannen naar behoefte.

Praktische informatie

Vaste programmaonderdelen
 • Verdiepen en verbreden de inzichten vanuit de opleiding: denk daarbij aan: stereotype rollen, zelfregulatie, autoriteit en dynamiek
 • We gebruiken de dynamiek in de meesterschapsgroep zelf
 • We oefenen met de Interventietechniek
 • We maken de vertaalslag naar de praktijk aan de hand van de casuïstiek van de leden
Wat levert deelname aan deze supervisiegroep je op?
 • Een platform om veilig te oefenen met spannende interventies
 • Een platform om te ervaren onder een vergrootglas hoe groepsdynamische processen in elke fase werken en wat het effect op jou is
 • Blijvende reflectie op jezelf als instrument in het systeem
 • Een plek om praktijksituaties in het licht van systeemdenken te verkennen op de beste interventies
 • Verdieping en verankering van theorie van het systeemdenken
Onze doelgroep

Iedereen die de opleiding Interveniëren met Impact afgerond heeft. Je bent nieuwsgierig en in staat te reflecteren op jezelf en systeemprocessen.

Praktische informatie
 • Het betreft deelname aan een doorgaande lerende groep: na afronding van de opleiding Interveniëren met Impact kun je je inschrijven.
 • Elke cyclus bestaat uit 5 plenaire middagen en 4 individuele coachgesprekken
 • Locatie: The Heart House, Huizerweg 54, 1402 AD Bussum

Data voor 2022:
28 januari
24 maart
16 mei
8 juli
30 september
18 november

Data voor 2023:
20 januari
14 april
25 mei
6 juli
15 september
17 november

Tijden: van 13:30 - 17:30 uur

Aanmeldingsformulier

Meld je hieronder aan voor de lerende meesterschapsgroep.