Workshop Systemisch Interveniëren

Besluiteloosheid, zelfsturende teams die moeizaam of niet van de grond komen, onveilige werksfeer, slechte besluiten, roddel, gezellig maar ‘eilandjes cultuur’, gedoe rondom commitment. Allemaal symptomen van gedoe in de ‘onderstroom’ in organisaties en teams.

 

De kwaliteit van de interactie in de onderstroom bepaalt de kwaliteit van de resultaten in de bovenstroom. Systeemdenken en Systemisch kijken bieden een zeer handzame inkijk in alle dynamische processen die actief zijn daar waar mensen met elkaar werken. Vanuit inzicht in deze dynamieken is het bovendien mogelijk ze te beïnvloeden en interventies te doen die werkelijk verschil maken!

Doelgroep

Deze workshop is bedoeld voor iedereen die zich (nader) wil oriënteren op systeemdenken en systemisch kijken als ingang voor interventies die werkelijk werken. Wil je kennismaken met het gedachtengoed en meteen concrete handvatten krijgen om mee te werken, dan is deze workshop een aanrader. Wil je bovendien verkennen of onze opleidingen Interveniëren met Impact of Interveniëren voor Leiders aansluiten bij je ontwikkelbehoefte, dan geeft deze workshop hierop meteen de antwoorden.

Opbrengst

 • Je krijgt inzicht in het systeemdenken als basis voor waarnemen van menselijke systemen in de praktijk;
 • Je krijgt zicht op hoe de context in een organisatie of team van invloed is op het individuele gedrag;
 • Je maakt kennis met het waarnemen en gebruiken van zogenaamde ‘projectieve processen’ die werkzaam zijn in menselijke systemen;
 • Je kijkt naar hoe je je eigen reacties in contact met het systeem kunt gebruiken om interventies te doen
 • Je gebruikt de casuïstiek uit je eigen werkcontext als ingang om met elkaar te onderzoeken waar je kan interveniëren. Dit levert inzichten op die meteen in de praktijk kunt brengen.
Interesse? Meld je direct aan via onderstaand formulier!

Werkwijze

In al onze opleidingen gebruiken we de groep als ‘praktijk laboratorium’. We gebruiken de dynamiek in de groep om de systeemdynamieken meteen zichtbaar te maken. Hoe meer de groep zich kan openen tot een ‘lerend systeem’ hoe groter de individuele leeropbrengst.

Daarnaast gebruiken we de praktijkcasuistiek van de deelnemers als onderzoeksmateriaal. Het effect is dat iedereen concrete handvatten krijgt om in de praktijk te experimenteren met andere interventies; interventies met impact.

De verhouding theorie versus toepassen is ongeveer 20% – 80%.

Praktische Informatie

 • Plaats: Leusden
 • Investering: € 225,- all in (Geen BTW, inclusief koffie en thee)
 • Tijd: 13:00 – 17:00
 • Data 2019
  • 30 september
  • 11 november
 • Data 2020
  • 6 januari
  • 24 februari
  • 5 juni
  • 8 september

Met onderstaand aanmeldformulier kun je je aanmelden voor de Kennismakingsworkshop 

 

Reviews:

“Deze training doet wat het belooft. Je leert herkennen waarom transities vastlopen, ook als iedereen mee lijkt te werken. Maar vooral leer je wat je hieraan zou kunnen doen. Een aanrader voor elke leidinggevende met veranderambitie. “

“De training heeft me geholpen om inzcht te krijgen in mijn eigen patronen en valkuilen. Door de training heb ik mezelf en mijn vluchtgedrag beter leren herkennen waardoor ik mezelf effectiever kan inzetten binnen de organisatie.”

“De training heeft mij geleerd vanuit het systeemdenken waar te nemen en te benoemen wat je ziet en voelt om daarmee inzichtelijk te maken wat belemmerende patronen zijn. En dat dit al de eerste stap is om deze patronen te doorbreken. Daarnaast weet ik nog beter wat mijn eigen (vertrouwde) patronen zijn en hoe deze te ‘verduren’ en daarmee positief te benutten voor het gezamenlijk resultaat.”

“Een bijzonder toepasbare training, die je scherper leert kijken naar je eigen systemen, en daarmee ook naar je eigen rol en invloed in heel veel situaties. Zeer toepasbaar, mits je openstaat voor metacommunicatie en jezelf wilt inzetten als instrument in plaats van leidend voorwerp.”

“Deze training leert je anders kijken naar teams en geeft praktische handvatten om teams verder te brengen”.

“Ik heb de training als erg waardevol ervaren, omdat het heel praktijkgericht is en je tijdens de trainingsdagen leert in het moment te zijn, je gevoel te plaatsen en daar in groepsverband naar te handelen. Het leert je je eigen lichaam te gebruiken als instrument om groepen in beweging te krijgen”.

“Een mooie en interessante maar ook intensieve training die je aanzet tot anders kijken naar het hier en nu, zowel ten aanzien van groepsdynamieken als ook je eigen rol en gedrag daarin. Alvorens te starten is het goed je te realiseren dat training je raakt in de kern van je zijn; je bent zelf het instrument dat ingezet wordt, met alle bagage, zienswijze en ervaring die je inmiddels hebt opgebouwd en met je meeneemt. Goede afwisseling tussen theorie en praktijk/oefenen, in afwisselende werkvormen. Prettige trainster met een directe en heldere vorm van communiceren”.

lk kijk met veel plezier terug op de doorlopen training en de opgedane inzichten en ervaringen met mijn collega’s onder deskundige begeleiding van Jobbeke”.

Mooie training met een systemische benadering die stimuleert om je “onderbuikgevoel” in te zetten als je een interventie uitvoert”.

“lk vond het een waardevolle training! Met impact op mijn inzet als adviseur, procesbegeleider, coach binnen teams”.