Lerende Supervisiegroep

Lerende Supervisiegroep Interventionisten

Interveniëren met Impact vraagt moed, doorzettingsvermogen en diepgaand inzicht in de principes die werkzaam zijn in alle menselijke taaksystemen. De organisatie of het team zal je impliciet en onbewust uitnodigen op de plek waar je zo min mogelijk overhoop gooit. Met andere woorden: “help ons, maar verander ons niet!” Transitie kost immers een hoop energie en is ontregelend in het begin.

Je bent verantwoordelijk voor je eigen kwaliteit!

Als interventionist ben je niet verantwoordelijk  voor het concrete resultaat van het team of de organisatie; alleen het team of de organisatie zelf kan hier werkelijk eigenaarschap voor nemen. Dat werkt versterkend voor iedereen!

Tegelijkertijd ben je wel verantwoordelijk voor de kwaliteit van je eigen interventies. De beste interventionisten weten wat leren en veranderen is (en hoe ontregelend het kan zijn) omdat ze zélf ook voortdurend investeren in de eigen ontwikkeling.

Tachles biedt met de lerende Supervisiegroep voor Interventionisten alle oud deelnemers van Interveniëren met Impact een platform om te blijven investeren in de eigen professionele ontwikkeling. We werken 8 x per jaar 1 dagdeel met elkaar samen om onze vaardigheden als interventionist aan te scherpen en onze inzichten in systeemdynamieken ter verbreden en te verdiepen.

Interesse? Meld je direct aan via onderstaand formulier!

Wat doen we tijdens de supervisie?

 • We herhalen en verdiepen theorie van Systeemdenken
 • We duiken zelf in de dynamiek van de lerende groep
 • We verdiepen onze kennis van de systeemcompetenties in elke fase
 • We leren van elkaars’ praktijk casussen
 • We maken gebruik van opstellingen
 • We oefenen met het doen van interventies met impact

Wat levert deelname aan deze supervisiegroep jou op?

 • Een platform om veilig te oefenen met spannende interventies
 • Een platform om te ervaren onder een vergrootglas hoe groepsdynamische processen in elke fase werken en wat het effect op jou is
 • Blijvende reflectie op jezelf als instrument in het systeem
 • Een plek om praktijksituaties in het licht van systeemdenken te verkennen op de beste interventies
 • Verdieping en verankering van theorie van het systeemdenken

Onze doelgroep

Iedereen die de opleiding Interveniëren met Impact afgerond heeft. Je bent nieuwsgierig en in staat te reflecteren op jezelf en systeemprocessen.

Praktische informatie

 • Het betreft deelname aan een doorgaande lerende groep:  na afronding van de opleiding Interveniëren met Impact kun je je inschrijven.
 • Groepsgrootte is maximaal 12 personen.
 • Deelname investering bedraagt € 2.400,- voor 8 bijeenkomsten. Dit is inclusief BTW
 • Locatie: Erf de Burgwal in Leusden
 • Tijden: van 12:30 tot 16:30 uur
 • Data voor 2020:
  • 11 September
  • 30 November
  • 12 Februari 2021
  • 9 April 2021
  • 27 mei 2021
  • 12 juli 2021
  • 13 september 2021
  • 8 november 2021

Aanmeldformulier:
 

 

Reviews:

“Deze training doet wat het belooft. Je leert herkennen waarom transities vastlopen, ook als iedereen mee lijkt te werken. Maar vooral leer je wat je hieraan zou kunnen doen. Een aanrader voor elke leidinggevende met veranderambitie. “

“De training heeft me geholpen om inzcht te krijgen in mijn eigen patronen en valkuilen. Door de training heb ik mezelf en mijn vluchtgedrag beter leren herkennen waardoor ik mezelf effectiever kan inzetten binnen de organisatie.”

“De training heeft mij geleerd vanuit het systeemdenken waar te nemen en te benoemen wat je ziet en voelt om daarmee inzichtelijk te maken wat belemmerende patronen zijn. En dat dit al de eerste stap is om deze patronen te doorbreken. Daarnaast weet ik nog beter wat mijn eigen (vertrouwde) patronen zijn en hoe deze te ‘verduren’ en daarmee positief te benutten voor het gezamenlijk resultaat.”

“Een bijzonder toepasbare training, die je scherper leert kijken naar je eigen systemen, en daarmee ook naar je eigen rol en invloed in heel veel situaties. Zeer toepasbaar, mits je openstaat voor metacommunicatie en jezelf wilt inzetten als instrument in plaats van leidend voorwerp.”

“Deze training leert je anders kijken naar teams en geeft praktische handvatten om teams verder te brengen”.

“Ik heb de training als erg waardevol ervaren, omdat het heel praktijkgericht is en je tijdens de trainingsdagen leert in het moment te zijn, je gevoel te plaatsen en daar in groepsverband naar te handelen. Het leert je je eigen lichaam te gebruiken als instrument om groepen in beweging te krijgen”.

“Een mooie en interessante maar ook intensieve training die je aanzet tot anders kijken naar het hier en nu, zowel ten aanzien van groepsdynamieken als ook je eigen rol en gedrag daarin. Alvorens te starten is het goed je te realiseren dat training je raakt in de kern van je zijn; je bent zelf het instrument dat ingezet wordt, met alle bagage, zienswijze en ervaring die je inmiddels hebt opgebouwd en met je meeneemt. Goede afwisseling tussen theorie en praktijk/oefenen, in afwisselende werkvormen. Prettige trainster met een directe en heldere vorm van communiceren”.

lk kijk met veel plezier terug op de doorlopen training en de opgedane inzichten en ervaringen met mijn collega’s onder deskundige begeleiding van Jobbeke”.

Mooie training met een systemische benadering die stimuleert om je “onderbuikgevoel” in te zetten als je een interventie uitvoert”.

“lk vond het een waardevolle training! Met impact op mijn inzet als adviseur, procesbegeleider, coach binnen teams”.