Meer impact met de 4 Interventiezones

Je wilt interveniëren vanuit zelfvertrouwen en rust

Je bent een ervaren teamcoach of professional. Je faciliteert in ieder geval samenwerking in organisaties. Je gaat goed, maar je voelt aan alles dat je klaar bent voor een significante volgende stap in je aanpak. Je wilt dat je interventies meer rendement opleveren zonder dat je de spreekwoordelijke kar gaat trekken.

Je wilt jezelf nog effectiever leren inzetten zodat je:

 • het aantal opdrachten en de waarde daarvan vergroot,
 • je werk je minder energie kost,
 • je interventies meer resultaat opleveren,
 • je het zelfvertrouwen voelt dat jouw waarde voor je opdrachtgevers optimaal is.

 

Soms merk je dat je gaat twijfelen aan je eigen effectiviteit; je weet dat er meer mogelijk is, maar je weet niet hoe je dit kunnen bereiken.

Een mooie manier om sterk in te spelen op teamdynamiek

Gaat het in jou schuren? Goed nieuws: Je bent al op weg

Hoewel niet comfortabel, is de twijfel aan jezelf, het gezoek en intern geknaag goed nieuws: het betekent dat je klaar bent voor de volgende stap!

Samenwerking zodanig faciliteren dat het maximaal rendement oplevert is een ambacht. Het geeft veel voldoening en is soms echt ploeteren. Het vraagt dat je blijft investeren in je eigen ontwikkeling. Veel ervaren teamcoaches en professionals zijn extreem gemotiveerd om zich te blijven ontwikkelen: wanneer ze eenmaal richting gevonden hebben gaan ze als een speer. Ze leren contracteren en interveniëren op senior niveau in organisaties.

Ze vergroten hiermee hun waarde voor hun opdrachtgevers. Ze hebben geleerd systeemdenken en systemisch werk concreet te integreren in hun aanpak.

Wat maakt het zo lastig?

Op senior niveau werken vraagt een aantal skills die tijd nodig hebben om te rijpen. Het vraagt dat je kunt interveniëren in een team als geheel zonder je interventies te richten op de individuele leden. Het vraagt dat je de impuls om snel tot actie te komen leert reguleren. Dat je daarbij weet wat je wél moet doen -omdat alleen achteroverleunen niet genoeg is. Het vraagt bovendien dat je alleen nog contracten met opdrachtgevers sluit waarin jij regie hebt. Dit vraagt stevigheid en lef.

Het effect op een persoonlijk niveau

Misschien herken je dat je je met regelmaat ‘leeg’ voelt na gezamenlijke bijeenkomsten. Je bent de kar gaan trekken en het is frustrerend om weinig te rendement van dit harde werken terug te zien. Het effect daarvan is dat je gaat twijfelen aan je eigen effectiviteit; je weet dat er meer mogelijk is, maar je weet niet hoe je dit kunnen bereiken. Hoewel niet comfortabel, is de twijfel aan jezelf goed nieuws: het betekent dat je klaar bent voor de volgende stap.

Heeft mij inzichten gegeven die ik direct kan toepassen in de praktijk

Het is goed te leren

Teams en andere samenwerkingsvormen begeleiden vanuit senior expertiseniveau vraagt dat je systeemdenken en systemisch werk geïntegreerd hebt in je interventies. Dit is goed te leren. De 4 interventiezones bieden je een concreet raamwerk vanuit waar je deze interventies gaat inzetten. Stevig en doeltreffend: voor jou en je interne of externe opdrachtgevers.

Ben jij klaar voor de volgende stap?

Tijdens de online masterclass kun je kennismaken met de 4 interventiezones die een stevig fundament onder je aanpak leggen. We passen de theorie meteen op de praktijk-casuïstiek van de deelnemers toe zodat je met concrete inzichten en handvatten aan de slag kunt.

Na de masterclass begrijp je welke 4 interventiezones essentieel zijn en hoe jij als ervaren coach of leider ze inzet om het fundament onder je begeleiding super stevig neer te zetten.

 • Je leert hoe je concrete taal aan de onderstroom kunt geven zodat systemische begrippen werkbaar worden in de praktijk in organisaties;
 • Je leert waarom een gezamenlijk doel en heldere rollen cruciaal zijn om de energie in het team te richten;
 • Je leert hoe veiligheid niet begint met het elkaar aanspreken en feedback geven;
 • Je leert hoe je jezelf als instrument kunt gebruiken om ineffectieve team patronen te doorbreken.

 

Praktische informatie

De Masterclass duurt 1 uur. We werken met kleine groepen (maximaal 5 deelnemers) zodat we ruimte hebben om ieders’ praktijkcase samen te onderzoeken: zo krijg je meteen handvatten om de theorie in jouw praktijk toe te passen.

De Masterclass is bedoeld voor ervaren teamcoaches en professionals die in hun begeleiding klaar zijn voor de volgende stap. Een gerichte leervraag is voorwaarde voor deelname en vergroot je rendement uit de masterclass.

De investering voor deelname € 29,-

Data 2020:

 • Vrijdag 2 oktober tussen 11:00 en 12:30 uur VOL
 • Woensdag 7 oktober tussen 16:00 en 17:00 uur VOL
 • Maandag 19 oktober tussen 16:00 en 17:00 uur VOL
 • Maandag 2 november tussen 20:00 en 21:00 uur VOL
 • Donderdag 17 december tussen 20:00 en 21:00 uur VOL

 

Data 2021:

 • Woensdag 13 januari tussen 13:00 – 14:00 uur
 • Maandag 25 januari tussen 15:00 – 16:00 uur
 • Donderdag 11 februari tussen 11:00 – 12:00 uur
 • Donderdag 25 februari tussen 15:00 – 16:00 uur
 • Maandag 8 maart tussen 15:00 – 16:00 uur
 • Donderdag 25 maart tussen 11:00 – 12:00 uur
 • Donderdag 1 april tussen 15:00 – 16:00 uur
 • Donderdag 15 april tussen 15:00 – 16:00 uur
 • Vrijdag 7 mei tussen 15:00 – 16:00 uur
 • Maandag 17 mei tussen 15:00 – 16:00 uur
 • Vrijdag 4 juni tussen 11:00 – 12:00 uur
 • Donderdag 17 juni tussen 14:00 – 15:00 uur
 • Vrijdag 2 juli tussen 11:00 – 12:00 uur
 • Vrijdag 10 september tussen 15:00 – 16:00 uur
 • Donderdag 30 september tussen 15:00 – 16:00 uur
 • Donderdag 14 oktober tussen 15:00 – 16:00 uur
 • Donderdag 28 oktober tussen 15:00 – 16:00 uur
 • Donderdag 11 november tussen 15:00 – 16:00 uur
 • Donderdag 25 november tussen 15:00 – 16:00 uur
 • Donderdag 9 december tussen 15:00 – 16:00 uur

 

Na je aanmelding ontvang je een werkblad met voorbereidende vragen en de Zoomlink voor deelname.

Aanmelden online masterclass

Reviews:

“Deze training doet wat het belooft. Je leert herkennen waarom transities vastlopen, ook als iedereen mee lijkt te werken. Maar vooral leer je wat je hieraan zou kunnen doen. Een aanrader voor elke leidinggevende met veranderambitie. “

“De training heeft me geholpen om inzcht te krijgen in mijn eigen patronen en valkuilen. Door de training heb ik mezelf en mijn vluchtgedrag beter leren herkennen waardoor ik mezelf effectiever kan inzetten binnen de organisatie.”

“De training heeft mij geleerd vanuit het systeemdenken waar te nemen en te benoemen wat je ziet en voelt om daarmee inzichtelijk te maken wat belemmerende patronen zijn. En dat dit al de eerste stap is om deze patronen te doorbreken. Daarnaast weet ik nog beter wat mijn eigen (vertrouwde) patronen zijn en hoe deze te ‘verduren’ en daarmee positief te benutten voor het gezamenlijk resultaat.”

“Een bijzonder toepasbare training, die je scherper leert kijken naar je eigen systemen, en daarmee ook naar je eigen rol en invloed in heel veel situaties. Zeer toepasbaar, mits je openstaat voor metacommunicatie en jezelf wilt inzetten als instrument in plaats van leidend voorwerp.”

“Deze training leert je anders kijken naar teams en geeft praktische handvatten om teams verder te brengen”.

“Ik heb de training als erg waardevol ervaren, omdat het heel praktijkgericht is en je tijdens de trainingsdagen leert in het moment te zijn, je gevoel te plaatsen en daar in groepsverband naar te handelen. Het leert je je eigen lichaam te gebruiken als instrument om groepen in beweging te krijgen”.

“Een mooie en interessante maar ook intensieve training die je aanzet tot anders kijken naar het hier en nu, zowel ten aanzien van groepsdynamieken als ook je eigen rol en gedrag daarin. Alvorens te starten is het goed je te realiseren dat training je raakt in de kern van je zijn; je bent zelf het instrument dat ingezet wordt, met alle bagage, zienswijze en ervaring die je inmiddels hebt opgebouwd en met je meeneemt. Goede afwisseling tussen theorie en praktijk/oefenen, in afwisselende werkvormen. Prettige trainster met een directe en heldere vorm van communiceren”.

lk kijk met veel plezier terug op de doorlopen training en de opgedane inzichten en ervaringen met mijn collega’s onder deskundige begeleiding van Jobbeke”.

Mooie training met een systemische benadering die stimuleert om je “onderbuikgevoel” in te zetten als je een interventie uitvoert”.

“lk vond het een waardevolle training! Met impact op mijn inzet als adviseur, procesbegeleider, coach binnen teams”.