Anderen over Tachles

Op deze pagina vertellen anderen over hun traject bij Tachles. Ben je benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen? Vraag dan een vrijblijvend verkenningsgesprek aan. We denken graag met je mee.

Referentie-Tachles-Wilhelmina-Ziekenhuis-Assen

"Oprecht enthousiaste deelnemers"

Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) heeft Tachles gevraagd om een leiderschapstraject te verzorgen voor alle leidinggevenden en de gemandateerd specialisten. Voor ons essentieel als onderdeel om invulling te geven aan onze strategie.

Door de juiste mix van theorie en praktijkopdrachten is in teamverband hieraan gewerkt. Dit heeft er binnen het WZA toe geleid dat er een gemeenschappelijk en herkenbare taal is ontstaan. Dagelijks worden termen gebruikt als “welk contract hebben we” en “wat is (niet) functioneel. Er is een dusdanig basis gelegd, dat teams op basis hiervan in staat zijn zich door te ontwikkelen.

Naast de teamsessies hebben er per deelnemer ook meerdere individuele coaching gesprekken plaatsgevonden. Door de open, vertrouwen gevende en directe aanpak is Tachles er in geslaagd deelnemers te laten reflecteren en aan het werk te laten gaan met hun eigen ontwikkeling. De deelnemers zijn hier oprecht enthousiast over. Het traject is binnen het WZA dan ook bekend als “het Jobbeke & Mark Traject”.

Paul ten Brink
Zorgmanager Electief

Referentie-Tachles-Gemeente-Apeldoorn

"Zeer waardevol en bruikbaar"

De afgelopen 2 jaar heeft de gemeente Apeldoorn in haar Management Development programma onder andere aandacht besteed aan veranderende teams en wat dat vraagt van haar leidinggevenden. Tachles heeft alle lijnmanagers getraind en bewust gemaakt van de systemische aspecten in samenwerkende teams. Onze teammanagers hebben deze training als zeer waardevol en bruikbaar in de dagelijkse werkelijkheid ervaren. Een aantal teammanagers is zelf met het eigen team aan het werk. In andere teams wordt Tachles betrokken om het team te begeleiden in hun veranderopgave.

Evelyne van de Vlekkert
Gemeente Apeldoorn

Referentie-Tachles-DSP-groep

"Een echt team met vertrouwen in elkaar"

Wij hebben met het MT van DSP-groep (5 personen) een traject met Jobbeke doorlopen dat bestond uit 3 keer een 2-daagse en 3 individuele coachingsgesprekken. Ons doel was effectievere samenwerking als team. En dat is gelukt!

Het programma bood een goede balans tussen theorie en praktijk, en was ook heel flexibel. Behoeften die naar voren kwamen konden we direct oppakken. Het traject was intensief en we hebben zeker ook veel gelachen. Na elke 2-daagse gingen we moe en voldaan naar huis met tal van inzichten die we ook breder dan de context van ons team kunnen toepassen.

Het resultaat is dat wij ons een echt team voelen met veel vertrouwen in elkaar. Jobbeke is iemand bij wie je je direct vertrouwd voelt, die heel goed aanvoelt wat er speelt binnen het team en die effectief intervenieert. Ook bij de individuele gesprekken wist zij ons snel tot de kern te brengen. Deze training en Jobbeke zelf raden wij zeer aan!

Paul van Egmond
DSP-groep

Referentie-Tachles-Gemeente-Rotterdam

“Sommige learnings komen nog bij elke meeting terug"

Gemeentelijke organisaties kennen vaak een complexe structuur. Een MT van veertien afdelingshoofden voelde dat de onderlinge samenwerking beter kon, en vroeg Tachles om ondersteuning. Peter Erkens vertelt: “Iedereen valt dan stil: je voelt dat er iets nodig is.”

Orde scheppen in de chaos

In het MT van het cluster Stadsbeheer van de Gemeente Rotterdam zitten veertien afdelingshoofden met verschillende verantwoordelijkheden. Een complexe structuur, zoals vaak in grote gemeentes. Niet alleen voelden de leden dat de onderlinge samenwerking beter kon; ook de samenwerking tussen het MT en het directieteam erboven liet te wensen over. Tachles-coach Jobbeke de Jong werd gevraagd om “orde te scheppen in de chaos”.

Peter Erkens, hoofd van Roteb Lease en lid van het MT: “We vroegen Jobbeke ons te ondersteunen, omdat één van onze teamleden al eerder goede ervaringen met haar had gehad.”

Alles draaide om ons

In een meerdaagse startsessie en een aantal opvolgende dagdelen kwamen de leden van het MT over een periode van een jaar met tussenpozen bijeen, onder begeleiding van Jobbeke de Jong.

Peter Erkens: “Al meteen viel op dat de werkvormen die zij toepaste, vooral óns aan het werk zetten. De theorie erachter kwam zeker aan bod, maar het ging heel erg om ons: wij namen ons eigen onderlinge gedrag en onze gewoontes onder de loep. Precies wat we nodig hadden.

Soms konden er plots stiltes vallen. Dat was heel onthullend: je voelt dat je met elkaar iets zult moeten doorbreken.”

Concreet worden

Nadat het aanvankelijke traject met Tachles voltooid was, vroegen de leden van het MT om extra sessies met Jobbeke. “We hadden op sommige plaatsen nog behoefte aan extra handvatten. Meteen vroeg Jobbeke ons weer concréét te worden: we formuleerden eerst wát we met de extra sessies wilden bereiken. Weer die vraag, dus: waar sta je nu? Waar wil je naartoe? Zó helder…!”

Ook nu de samenwerking voltooid is, komen de lessons learned nog regelmatig terug, vertelt Peter. “Structuur houden in discussies, bijvoorbeeld. Focus op wat relevant is voor dat éne issue; niet meer uitweiden over bijzaken. Het voelt niet meer als ‘aangeleerd’, maar het komt wel uit die sessies voort.”

Peter Erkens
Hoofd ROTEB, Gemeente Rotterdam

Referentie-Tachles-De-Hoogstraat-Revalidatie

“Jobbeke creëert veiligheid, waardoor dingen bespreek baar worden"

Een goede leidinggevende laveert gemakkelijk tussen ruimte geven aan het team enerzijds en het sturen op resultaat anderzijds. De Hoogstraat Revalidatie in Utrecht wilde dan ook zowel het resultaatgericht leidinggeven als het coachend leiderschap onder haar management versterken, en nodigde hiervoor Tachles-coach Jobbeke de Jong uit.

Eruit springen als deskundig

Angelique Weitmann, HRD adviseur bij De Hoogstraat: “Wij wilden onze leidinggevenden uitrusten met zowel de resultaatgerichte als de wat meer coachende leiderschapskwaliteiten. Daarom nodigden we een aantal coaches uit voor een intake: daar sprong Jobbeke er wel uit. Ze wekte vertrouwen en kwam deskundig over.”

Gevoelig én doortastend te werk

In de samenwerking is die combinatie ook overeind gebleven, vindt Angelique. “Ze daagt onze mensen uit om directer te communiceren, en ze creëert tegelijk een veilige omgeving waarin dat kan – én ze leert ons om min of meer hetzelfde te doen, zodat het meer deel wordt van onze eigen werkwijze.”

“Jobbeke signaleert en reageert vlot: als iets ongezegd lijkt te blijven, legt ze daar respectvol maar beslist de vinger op. Ze spiegelt aan deelnemers hun eigen gedrag, waardoor ze het zelf zien als ze nog niet duidelijk genoeg overkomen. Daarbij weet ze een goede balans te vinden tussen direct communiceren en aanvoelen wat van nature gevoelig ligt.”

Sparring partner

Angelique vertelt: “We werken nu sinds 2013 met Jobbeke in diverse trajecten. Ze vraagt dóór als we haar ergens voor vragen: wat onze behoeftes zijn, wat haar impact zou kunnen zijn, welke rol ze in een proces verwacht wordt te vervullen. Jobbeke is sinds die eerste samenwerking voor ons dan ook een echte sparringpartner geworden op het gebied van leiderschap. Ze is daarbij goed in staat om de context van de organisatie op verschillende niveaus in te schatten.

Angelique Weitmann
HRD adviseur, De Hoogstraat

Referentie-Tachles-NS

“Juist projectleiders hebben communicatieve vaardigheden nodig"

Projectleiders hebben de inzet van allerlei mensen nodig om hun projecten te realiseren. Maar ze missen de functionele macht van de lijnmanager. Beïnvloedingsvaardigheden en sensitiviteit zijn daarom cruciaal voor hun werk. Jobbeke de Jong werd gevraagd om hier bij Nederlandse Spoorwegen op te coachen.

Communicatie met lijnmanagers

Bij de organisatie die de treinstellen van NS onderhoudt werkte Mathijs Keur in 2016 als hoofd Projecten. Om ‘zijn’ projectleiders effectiever te laten zijn, achtte hij persoonlijke effectiviteit cruciaal:

“Je hebt als projectleider steeds capaciteit úit de lijn nodig. Wat je mensen vraagt te doen, komt bovenop hun dagelijkse werkzaamheden. Niet alleen die mensen zelf, maar ook hun lijnmanagers vinden dat ook nogal eens lastig. Dat vergt overtuigingskracht.”

Jobbeke de Jong werd uitgenodigd om een voorstel te doen voor een training ‘persoonlijke effectiviteit’. “Daar viel op hoe snel ze onze situatie begreep, en erover mee kon denken voor een passende training.”

Schriftelijke intake voor elke deelnemer

Elke deelnemer kreeg persoonlijke aandacht, vertelt Matthijs: “Vooraf werd iedereen gevraagd een schriftelijke intake in te vullen. Hun leerdoelen, hun verwachtingen over de training kwam daarin aan bod. Vervolgens kwam Jobbeke daar in de eerste dag op terug, om een gemeenschappelijk doel vast te stellen en ervaringen onderling te delen.”

Drie uitdagende dagen

De training duurde drie dagen – met steeds enkele weken tussenpauze – en een terugkomdag. “Van mijn mensen heb ik alleen maar positieve verhalen teruggekregen,” vertelt Matthijs Keur. “Jobbeke houdt een spiegel voor, en geeft mensen zo inzicht in hun eigen houding, hun taal, hun handelen en de gevolgen van die drie. Ze vraagt door en komt zo tot de kern.

“Omdat er steeds enkele dagen tussen de sessies lagen, kregen mensen ruim de tijd om het geleerde in hun dagelijkse praktijk toe te passen. Daarna reflecteerden ze in de opvolgende dag op hun ervaring. Ontzettend leerzaam, ook omdat collega’s uitgebreid op elkaar reageerden – in een setting waarin ze zich kwetsbaar durfden op te stellen.”

Maanden later nog genoemd

De training had bovendien duidelijk een blijvend effect, vertelt Matthijs. “In functioneringsgesprekken van maanden later kwamen de ervaringen van sommige deelnemers nog terug.”

Matthijs Keur
Hoofd Projecten, Nederlandse Spoorwegen

Referentie-Tachles-Rabobank

“Een psycholoog erbij, is dat niet too much?"

Om in de talentenpool het persoonlijk leiderschap te stimuleren, zocht Rabobank IJmond een uitdagende coach.  Tegelijk directievoorzitter Jakob Klompien zich af: “Een psycholoog erbij, is dat niet too much?” Achteraf is hij met Jobbeke de Jong uiterst tevreden: “Ze is buitengewoon scherpzinnig in observaties.”

Een collega van Jakob had al eens les van Jobbeke gehad en stelde voor, haar in te zetten voor de begeleiding van het talentprogramma. “Hem was dat heel goed bevallen. Toch dacht ik aanvankelijk: is dat niet too much, zo’n psycholoog er voortdurend bij? De beide benen op de vloer houden vond ik toch wel belangrijk. Jobbeke heeft daarin zeker niet teleurgesteld.”

Veilige context voor zelfreflectie

“Jobbeke is in staat een veilige context te creëren waarin mensen in gezelschap op zichzelf kunnen reflecteren. Vervolgens daagt ze onze mensen ook uit om dat te doen. Ze is buitengewoon scherpzinnig in haar observaties. Als daar weerstanden bij optreden, of ontwijkende antwoorden, dan staat ze daar vriendelijk maar doortastend bij stil.”

Familieopstellingen

“Ik herinner me dat sommige deelnemers weerstand voelden bij oefeningen als familieopstellingen. Een soort gêne, en discomfort: ‘Dáár doe ik niet aan mee – ik ben gewoon normaal.’ Ze maakte daar ruimte voor; ze maakte het die mensen niet onnodig moeilijk – en Jobbeke kreeg ze tóch zo ver dat ze op hun eigen manier mee deden. Vaak waren juist die mensen na afloop erg dankbaar voor de ervaring.”

Persoonlijke daadkracht

Over de impact van de sessies is Jakob eveneens te spreken. “Mensen hebben naar aanleiding van de zelfreflectie met Jobbeke keuzes leren maken, en sommigen hebben ook direct in die sessies keuzes gemáákt. Voor hun leven, voor hun carrière – binnen de Bank, of erbuiten. Dat is impact.”

Jakob Klompien
Directievoorzitter, Rabobank IJmond