Teamcoaching

Teamspiegel

Resultaat in één middag.

De resultaatgerichtheid in het team stimuleren? In één middag zicht op de interactiepatronen in je team?

Wil je een doorkijk naar hoe je ‘quick wins’ in de effectiviteit van de teamsamenwerking zou kunnen bereiken?

Met een Team Spiegel sessie zet het team de eerste belangrijke stap richting effectievere samenwerking.

Meer informatie

Teamontwikkelingstraject

Met onze teamtrajecten gaan we een stap verder dan traditionele teamcoach-trajecten: we leiden het team als geheel op een duurzame manier op. Het effect? Meer rendement en duurzaam leren.

Teamcoaching is onderdeel van het traject, naast het opleiden van het team als geheel. Hiermee stellen we het team in staat om in de toekomst continu de eigen ontwikkeling te blijven monitoren en de resultaten te blijven optimaliseren vanuit diepgaand inzicht en begrip voor de groepsdynamiek.

Meer informatie

"Niemand is dé oorzaak;
iedereen is verantwoordelijk."