Persoonlijk Leiderschap
voor Professionals

Bij persoonlijk leiderschap gaat het erom de eigen kwaliteiten optimaal in te zetten in de interactie met de wereld om je heen. Essentieel is het vinden van de balans tussen communiceren met lef enerzijds, en inlevingsvermogen anderzijds.
Mensen met een sterk ontwikkeld persoonlijk leiderschap hebben meer grip op hun (werk-)context, het proces en het (eind-)resultaat.

Doelgroep

Deze in-company opleiding is bedoeld voor adviseurs, projectmanagers en leidinggevenden. Interne en externe professionals die vanuit hun persoonlijkheid constructieve invloed willen uitoefenen op anderen in de werkcontext. Deze leergang is CRKBO-geregistreerd.

Het opleidingsniveau van de deelnemers is HBO of WO. Belangrijk is dat een deelnemer over reflectief vermogen beschikt en nieuwsgierig is naar het effect van zijn handelen op de werkomgeving.

Inhoud

De opleiding bestaat uit 3 modules:

Module 1. ‘Mijn communicatie’

 • 4 succesfactoren van een effectieve en geslaagde interactie
 • inzicht in de persoonlijke voorkeursstijl; automatische reactie in de interactie
 • inzicht in de effecten van de eigen communicatiestijl op anderen
 • inzicht in oorsprong van de eigen stijl – inzicht helpt acceptatie, acceptatie geeft ruimte om ander gedrag te leren
 • concrete technieken ten behoeve van de stijlflexibiliteit;
 • hier en nu hanteren
 • 4 niveaus van communicatie
 • 3 gespreksposities

Module 2. Dynamieken van interactie

 • Projectiemechanismen
 • Overdrachtsfenomenen
 • Communicatiepatronen in organisaties en de effecten daarvan
 • wie is aan het woord
 • de dramadriehoek /winnaarsdriehoek

Module 3. Inzicht in menselijke systemen: het systeemdenken en systemisch werken

 • de wetten van het systeem (systeemdenken in de praktijk)
 • systeemdenken versus oorzaak-gevolg denken
 • ordenings-principes in organisatiesystemen
 • de werking van het brein: hoe veilig en onveiligheid van effect zijn op de interactie door de werking van het brein
 • het waarnemen van het team als geheel systeem, meer dan de som der delen (systeemdenken)
 • de verschillende ontwikkel-behoeftes van teams in verschillende ontwikkelstadia
 • de shift van het doen van managerial interventies (verantwoordelijkheid op schouders van de engineer) naar team-ontwikkelende interventies (resultaatverantwoordelijkheid bij het team leggen)

Studiebelasting en doorlooptijd

De opleiding is ingedeeld in 4 opleidingsdagen die om de vier weken georganiseerd worden. Tussen de opleidingsdagen wordt de deelnemers gevraagd een reflectieverslag te schrijven.

De totale studiebelasting is 9 dagdelen per deelnemer.