Opleiding: Tachles Teamcoach

Deze in-company opleiding is voor professionals die teams in de eigen organisatie willen begeleiden. De opleiding brengt diepgaande inzichten in de groepsdynamiek vanuit het systeemdenken en biedt een uitgebreid gereedschap vanuit het systemisch werken. Beide peilers helpen de teamcoach treffende interventies te doen zodat het team als systeem duurzaam in ontwikkeling komt.

Coaching van resultaatgerichte teams

Teams maken verschillende fases door in de ontwikkeling naar optimaal resultaatgericht samenwerken. Belangrijk is dat je als coach van het team met je interventies aansluit bij de fase van teamontwikkeling. Het begint dan ook met het doorgronden van de interactiepatronen van het team en het effect op de resultaten. Vanuit inzicht in bestaande patronen kan het team gaan experimenteren met interactiepatronen die de doelen van het team ondersteunen. De energie in het team wordt beschikbaar voor het resultaat.

 

Als teamcoach gebruik je jezelf als instrument; naast het waarnemen van het gedrag van de teamleden, is het essentieel om goed contact te maken met wat er in jezelf gebeurt in contact met het team. Dit geeft belangrijke informatie over de zogenaamde onderstroom in het team. Gedoe rondom leiderschap bijvoorbeeld kan de teamcoach de neiging geven zelf de leidersrol te gaan vervullen. Deze neiging bespreekbaar maken in plaats van er in te stappen is een belangrijke interventie. Wanneer de team de neiging vervult door leiderschapsgedrag in te zetten wordt het team afhankelijk. De kunst is echter om het team te faciliteren in het eigen leiderschap. De teamcoach zou na een aantal sessies overbodig moeten zijn.

Maatwerk opleiding

Afhankelijk van uw doelstelling maken wij deze interne opleiding op maat voor uw organisatie. De basis is het herkennen en beïnvloeden van interactiepatronen zichtbaar in het team. Hierop bouwen we voort met kennis en inzicht in ‘de onderstroom’ en het kunnen werken met diepgaande veranderprocessen.