Tachles is een netwerk van samenwerkende team- en organisatiecoaches. Kennisdeling, toewijding aan kwalitiatief hoogstaande begeleiding en gedeelde visie op het vak staan centraal.
Directeur oprichter/Coach

Jobbeke de Jong

Met Tachles wil ik het bewustzijn en begrip binnen organisaties voor het gedrag en de effecten daarvan helpen vergroten. Door zichtbaar en bespreekbaar te maken wat in de onderstroom speelt -en de effecten daarvan- , wil ik mensen in zakelijke context helpen om vanuit waar contact met zichzelf en elkaar te werken aan het gezamenlijke doel.

“Alle gedrag heeft een functie, en geeft informatie over het team of de organisatie als totaal. Gedrag is nooit alleen ‘persoonlijk’. Als je zo naar organisaties en teams gaat kijken komt er vanuit inzicht en begrip voor het ‘nu’ ruimte voor groei. Schuldig of onschuldig is niet relevant, verantwoordelijkheid nemen echter wel: voor alle betrokkenen.”

De focus ligt daarbij op het geheel (de organisatie, het team) én op het individu binnen het geheel – daar begint immers de kentering. Jobbeke begeleidt organisaties bij het ontwikkelen van leiderschap, samenwerking, en geeft inzicht in hoe organisaties werken vanuit het systeemdenken.

Coach

Mark Bouman

“Competente mensen in een team zetten, betekent nog geen goeie samenwerking. Mooie resultaten en samen plezier hebben gaan (te) vaak niet samen. In mijn werk als trainer, coach en adviseur komt één vraag dan ook steeds terug: hoe bouwen leiders en teamleden teams en organisaties waar ze presteren, leren en genieten, combineren?

In mijn aanpak bouw ik voort op de kracht van het team en van de individuen. Daarbij breng ik steeds nieuwe manieren van kijken naar de situatie. Dat geeft inzicht en energie voor actie. Systeemdenken heeft een belangrijke plek. Mijn stijl is energiek, zorgvuldig, precies ook direct. Mijn achtergrond als bedrijfskundig brengt inzicht in organisatiedynamiek.

Sinds 1999 bouw en implementeer ik leiderschapstrajecten, en coach ik teams en hun leiders.“

Coach

Maike van der Donk

Ik ben geboren in een familie waar ondernemen met je familie een belangrijke rol speelde. Goed samenwerken met je familie vraagt dat je functioneel en professioneel omgaat met de verschillende rollen die je hebt.
Door mijn jarenlange ervaring bij FBNed begrijp ik de dynamiek van ondernemende families als geen ander.
Gedrag en de effecten van dat gedrag begrijpen in de verschillende systemen van familie, bedrijf en eigendom zijn een belangrijk onderdeel voor succes van resultaatgerichte familiebedrijven. En besef te hebben van ‘iedereen hoort erbij’.

Net als mijn collega’s bij Tachles werk ik met teams en families vanuit het systeemdenken (zie https://tachles.nl/over-tachles/filosofie/), en daarnaast zal ik mijn systemische kennis ook altijd inzetten. Door mijn ervaring met familiebedrijven werk ik graag met leidinggevende teams in organisaties.

Ik faciliteer verschillende groepen die aantal keer per jaar bijeenkomen. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor verschillende trainingen op het gebied van systeemdenken, (persoonlijk) leiderschap en governance, o.a. bij familiebedrijven.

Coach

Minke Justus

Minke begeleidt teams en organisaties bij teamontwikkeling en transformaties. Ze creëert meer bewustzijn op (team-)gedrag en terugkerende patronen, met als resultaat betere samenwerking en helderdere interactie. Daarbij prikkelt ze teams en individuen om verder te kijken dan alleen communiceren op inhoud en de symptomen aan de oppervlakte.

Minke wordt in samenwerking met bedrijven en teams vaak omschreven als een krachtige, warme persoonlijkheid met de gave om scherp waar te nemen en te spiegelen.

Coach

Sander Schreurs

Met mijn achtergrond als leerkracht en theaterregisseur ben ik gewend om te werken met mensen en groepen die leren en in beweging gebracht moeten worden. Vanuit een open houding creëer ik als coach ruimte om patronen en dynamieken bespreekbaar te maken. Door je als individu én als team bewust te worden van deze patronen, ontstaat er ruimte om daadwerkelijk te kunnen leren, te ontwikkelen, te verbinden en te veranderen. Er ontstaat beweging.

Ik ben blij wanneer mensen en teams hun gedragspatronen en dynamieken herkennen en deze bespreekbaar maken én durven kiezen voor ander, functioneel gedrag. Daar is lef voor nodig, met als resultaat: een organisatie waar iedereen met plezier een bijdrage levert aan het geheel.

Coach

Ingrid Dietz

Vanuit systeemdenken richt ik de blik van het team op het geheel en de patronen die zich in de boven- en onderstroom laten zien. Met als doel dat het team zelf leert kijken naar haar gedrag en het effect ervan op de teamresultaten. Om waar gewenst veranderingen te leren aanbrengen, nu en in de toekomst.

In de praktijk werk ik vaak met internationale teams. Teams waar de potentie ligt om succesvoller te zijn dan homogene teams, omdat zij de beschikking hebben over een grotere diversiteit aan perspectieven, ervaringen en kwaliteiten. De aanwezigheid van diversiteit wil alleen niet automatisch zeggen dat het ook succesvol gebruikt wordt.

Klanten geven aan dat ik op subtiele wijze de vinger op de gevoelige plek leg en een omgeving creëer van betrokkenheid, openheid  en challenge, waarin ik ze ondersteun bij het bereiken van hun doelen.

Naast het coachen van teams en leidinggevenden, faciliteer ik ook organisatie ontwikkeltrajecten en leiderschapsprogramma’s.

Assistente

Petra Wiesnekker

Ik heb als office manager bij diverse bedrijven gewerkt, eerst als interim gedetacheerd, later ook een aantal jaren in vast dienst verband. Daar heb ik geleerd dat ik het belangrijk vind om te zorgen dat alles binnen een organisatie loopt, dat ik het overzicht hou op wat er speelt en werk met leuke mensen. Iedereen moet dat kunnen doen waar hij/zij goed in is en als ik daar weer een stukje bij kan helpen…. Het runnen van een organisatie doe je niet alleen maar met elkaar. Uiteindelijk gaat het om een goede samenwerking. Het is leuk om te zien hoe mensen kunnen groeien in hun rol omdat ze zich niet meer bezig hoeven te houden met iets waar ze of geen tijd of helemaal geen zin in hebben.

Bij Tachles beheer  ik de agenda’s, en verricht ik allerlei hand en span diensten met een leuk team. De diensten die Tachles aanbiedt, sluiten heel goed aan bij mijn gedachten over samenwerken.